Månedlige arkiver: januar 2015

Vaktlista

Vaktlista ligger ikke helt på samme sted som på den gamle nettsiden. Den er nå lagt under Lagshåndboka. Husk og noter dere når dere skal ha vakt. Dette er en dugnad som gir gode inntekter i klubbkassa uten særlig mye arbeid for medlemmene.

Legger ved noen stemningsbilder.

Share

B&OI orientering på Instagram

Følg oss på Instagram

Følg oss på Instagram

B&OI orientering er nå på Instagram. Navnet er bodo.orientering. Følg oss!

Foreløpig ligger det bare ett bilde på kontoen, men det kommer nok flere når sesongen er i gang. Litt ned på siden, i høyre kolonne, kan dere se at det er lagt til en «Instagram-feed» (samme prinsipp som facebook-feeden). Foreløpig ligger det bare bilder fra bodo.orientering der, men etter en oppgradering vil alle bilder med taggen «bodoorientering» vises i strømmen (#bodoorientering). Men dere kan ta taggen i bruk først som sist.

Share

Velkommen til Årsmøte 2.februar

I fjor feiret vi med kake på Årsmøtet.

I fjor feiret vi med kake på Årsmøtet.

Årsmøte avholdes mandag 2. februar 2015 kl 1830 på Bodin videregående skole. Forslag og saker som medlemmene ønsker behandlet på årsmøtet må være sendt styret senest mandag 19. januar 2014.

Saksliste:

 1. Åpning herunder godkjenning av stemmeberettigede.
 2. Godkjenning av innkalling, saksliste og forretningsorden.
 3. Valg av dirigent, referent og 2 protokollunderskrivere.
 4. Årsmelding 2014
 5. Revidert regnskap 2014
 6. Innkomne forslag og saker. Styret vil orientere om arbeidet med planer for NM uka 2016
 7. Kontingent 2015
 8. Budsjett 2015
 9. Organisasjonsplan 2015
 10. Valg: a) Leder og nestleder, b) 2 styremedlemmer og 2 varamedlemmer, c) Øvrige valg i henhold til klubbens organisasjonsplan, d) Representanter til ting og møter i de organisasjoner laget er tilsluttet Nordland orienteringskrets og Bodø Idrettsråd, e)      Valgkomite med leder og 2 medlemmer og 1 varamedlem for neste årsmøte (styrets innstilling)
 11. Avslutning.

Alle medlemmer ønskes velkommen.

For å ha stemmerett må man være fylt 15 år, og hatt gyldig medlemskap i minst 1 måned og ha betalt medlemskontingent for 2014 (NIF’s lov).

Hilsen Styret

Endelig saksliste med saksdokumenter vil være tilgjengelig på idrettslagets hjemmeside www.bodo-orientering.no en uke før årsmøtet.

Share

Redesign B&OI orienterings hjemmeside

Den gamle nettløsningen er utdatert.

Den gamle nettløsningen er utdatert.

Velkommen til vår nye hjemmeside. Den har nå erstattet den gamle siden. Denne nye siden skal inneholde alt det gamle, men vil få en del nye «features».

Nettsiden er altså ikke ferdig ennå, og vil gradvis bygges opp over litt tid. Nye ting er først og fremst et mer moderne utseende. Den er mye lettere å vedlikeholde, og design og struktur kan raskt endres etter ønsket behov (også etter lansering). Menystrukturen er noe andreledes nå enn den var tidligere, og jeg vil no endre og flytte ting mellom menyene før jeg er fornøyd.

I kolonnen til høyre, under logo for NM 2016 ligger feks en kalender som skal inneholde det som skal skje i tiden framover. Den er knyttet til B&OIs google-konto som har en kalender som er veldig lett å legge inn arrangementer i. Under kalenderen finnes også en facebook-feed som viser fb-gruppas 3 siste innlegg. Dette gjør at man ikke behøver være aktiv på facebook for å få med seg det som skjer. Både kalenderen og fb-feeden oppdateres automatisk.

Share

Oppdatert treningsoversikt for vinter/vår 2015

Skrevet av Elisabet Kongsbakk

Vinteren 2014/15 arrangeres det hver uke tirsdagstreninger fra Mørkvedmarka skole.
Utetreningen starter 18:00, mens innetreningen vanligvis er fra 19:00 til 20:00. Nytt av året er at 11-12-åringene inviteres særskilt til å være med på fellestreningene gjennom vinteren, i lag med sine foreldre. Skriv ut treningsoverskriften – les og heng på kjøleskapet. Vel møtt! Hilsen Idrettsutvalget.

Hele treningsplanen ligger under «Trening» i menyen over.

Share