Styret, utvalg og funksjonærer

Dersom du ønsker å ta kontakt med noen i B&OI orientering, ta kontakt med styreleder eller leder for informasjonsutvalget (se mailadresser under).

STYRET B&OI ORIENTERING 2021:

 • Leder Leif Magne Eggestad (2021), telefon 913 20 665, epost.
  • Nestleder Morten Selnes (2021)
  • Styremedlem: Marianne Pettersen (2021-22)
  • Styremedlem Katrine Kalvig (2020-21), kasserer, epost.
  • Styremedlem Jacob Berg Lofthus (2021-22)
  • Vara: Marit W Kure (2021), Silje Wästlund (2021)
Idretts- og rekruttutvalget
 • Leder: Marte Fallbakken Berge (2020-21)
  • Medlemmer: Elisabet Kongsbakk (2020-21), Steve Samuelsen (2021-22), Asgeir Jordbru (2021-22), Martin Hoset (2021-22), Eirill Pettersen Buvik (2021-22), Elin Högstrand (2021-22).
Turo-utvalget
 • Leder: Torkel Irgens (2020-21)
  • Medlemmer: Anne Berit Vikhals (2021-22), Per Rekkedal (2021-22), Jan Prytz (2021-22), Regula Hösli (2021-22)
Stolpejaktutvalget (ad hoc fra 2019-), alle valgt for 2021-22:
Leif Magne Eggestad, Åge Mohus, Marit W. Kure, Arild Hegreberg
Informasjonsutvalget:
Materiell- og Hammarlibuautvalget:
 • Leder: Carl B. Bjørseth, (2021) telefon 75 56 18 24
 • Medlemmer: Geir Moen (2021), Per Dalhaug (2021)
Kartkomiteen:
Kartleder: Morten Selnes (2020-21)
Kartforvalter: Arild Hegreberg (2021-22)
Medlem: Carl B Bjørseth (2021)
Medlem: Martin Hoset (2021-22)
Egne funksjonsansvarlige:
 • Kasserer:  Katrine Kalvig (2020-21), også medlem av styret
 • Vaktliste Bodin:  Åge Mohus (2021-22)
 • Løpstøy/klubbdrakt: Janne K Nilsen (2020-21)

Kontrollutvalg: leder Frode Ikdahl (2021-22). Jon Øverås (2021-22).

Representanter til kretstinget 2021: Leif Magne Eggestad, Åge Mohus, Morten Selnes
Valgkomite: xxx (2021/22/23), Janne Nilsen (2020/21/22), Marit W Kure (2019/20/21), Regula Hösli (2020/21/22)
Share