Styret, utvalg og funksjonærer

Dersom du ønsker å ta kontakt med noen i B&OI orientering, ta kontakt med styreleder eller leder for informasjonsutvalget (se mailadresser under).

STYRET B&OI ORIENTERING 2023:

 • Leder Lars Reitan (2024), lars.reitan@svevia.no
  • Nestleder Marianne Pettersen (2023), valgt for ett år.
  • Kasserer Ann Trude Mohus (2023-24), valgt for to år.
 • Styremedlemmer: Marit Kure (2023-24), og ungdomsrepresentant Jabob Hunstad (2022-23)
  • Vara: Morten Selnes (2023), Lotte Myklemyr (2023)
Idretts- og rekruttutvalget
 • Leder: Marte Fallbakken Berge (2023).
  • Medlemmer: Joar Gjerdahl (2023), Eirill Buvik (2023-24), Martin Hoset (2023-24), Marius Edvardsen (2023-24), Silje Wästlund (2023-24)
Turo-utvalget
 • Leder: Torkel Irgens (2023) valgt for ett år
  • Medlemmer: Anne Lise Øiesvold (2023-24), Anne Berit Vikhals (2023-xx), Per Rekkedal (2023-24), Jan Prytz (2023-24), Regula Hösli (2023-24)
Stolpejaktutvalget (redusert til 3 i 2023),
Leif Magne Eggestad, Åge Mohus, Arild Hegreberg
Informasjonsutvalget:
Materiell- og Hammarlibuautvalget:
 • Leder: Carl B. Bjørseth, (2023) telefon 475 19 441
 • Medlemmer: Geir Moen (2022-23), Per Dalhaug (2022-23)
Kartkomiteen:
Kartleder: Morten Selnes (2023)
Kartforvalter: Arild Hegreberg (2023)
Medlem: Carl B Bjørseth (2023-24)
Medlem: Martin Hoset (2023-24)
Egne funksjonsansvarlige:

Vaktliste Bodin vgs: Åge Mohus (2023)
Løpstøy og klubbdrakt: Janne Nilsen (2023)
Ansvarlig for politiattest: styret oppnevner
Ansvarlig for barneidrett: styret oppnevner
Ansvarlig for smittevern: Marianne Pettersen (2022-2023)
Ansvarlig for nettsiden Orientering i Bodø skolen: Øyvind J Olsen (fra 2022)

Kontrollutvalg: leder Frode Ikdahl (2023), medlem Ellen Arntzen (2022-23), vara: Anita Eriksen (2023).

Representanter til kretstinget 2023: Leif Magne Eggestad, Per Rekkedal, Morten Selnes
Valgkomite: leder Martin Finstad (2022/23/24), Anne Lise Øiesvold (2023) og Sverre Magnus Bjørseth (2023)
Vara: Arnt Jørgen Lande og Elisabet Kongsbakk
Share