Om B&OI orientering

B&OI Orientering er hjemmehørende i Bodø og er et av de ledende o-lagene i Nord-Norge.

VILT, VAKKERT og RÅTT beskriver for oss opplevelsen ved å delta i orienteringsaktiviteter, og våre aktiviteter bygge på norsk idretts grunnverdier som idrettsglede, fellesskap, helse og ærlighet.

Våre aktiviteter skal være inkluderende og favne alle, uavhengig av alder, forutsetninger og
ferdigheter. Alle skal føle seg inkludert. Vi skal begeistre andre med aktivitetene våre og vise
at vi er lidenskapelige og stolte av idretten vår. Og vi skal tørre å prøve nye opplegg.

Vi tar ansvar for naturen og miljøet vi ferdes i, gjennom aktiv bruk. Klubben skal bidra med
folkehelsefremmende tiltak.

B&OI orientering vil i planperioden 2021-2024 ha hovedfokus på 7 hovedområder
1. Mosjonsorientering og rekruttering
2. Barn og ungdom
3. Idrettssatsing og topputvikling
4. Anlegg/kart
5. Arrangement
6. Organisasjon
7. Markedsføring og kommunikasjon

Noen viktige dokumenter:

Nøkkelinformasjon:

  • Laget har litt under 200 medlemmer i alle aldre.
  • Laget ble stiftet i 1964 som Orienteringsgruppa i Bodø og Omegns Idrætsforening (B&OI).
  • Fra 1993 har gruppa vært et selvstendig idrettslag i ”B&OI-alliansen” under navnet B&OI Orientering.
  • Lagets formål er å drive orienteringsidrett og utbre kjennskap til orienteringsidretten. Dette skjer ved trening og arrangement for aktive orienteringsløpere og ved tilrettelegging for turorientering og skoleorientering.
  • Laget har en ordnet økonomi. Dette skyldes tradisjon med god organisering og fordeling av dugnadsoppgaver i forbindelse med turorientering og vaktoppdrag.
  • Laget disponerer egne lagerlokaler for lagring av utstyr og materiell samt kartbeholdningen.
  • Som et idrettslag i ”B&OI-alliansen” har laget tilgang til eget klubbhus og skihytte samt rettigheter til leie av lokaler i Mørkvedhallen og Bestemorstua. Du finner mer om laget i menyen til denne siden.

Klubben er en svært erfaren og dyktig klubb, og har blant annet arrangert langdistanse NM (2004) og O-Festivalen (1995). Klubben arrangerte NM-uka i 2016.

Les mer om klubbhistoren her (linker tl online-BOM)

Les mer om klubben i undermenyene.

Share