Månedlige arkiver: januar 2017

Planlegg sesongen 2017

Planlegg sesongen! ???Det er enda mer morsomt å reise på o-turer sammen!

Utøvere 13-20 år: Sjekk mail m/ svarfrist 1.2

ALLE andre: Skriv JA eller KANSKJE + arrangement i kommentarfeltet (facebook) eller send meg en e-post (elisabet.kongsbakk@vegvesen.no).

Klubben har booket felles overnatting på O-festivalen

Klubben mobiliserer til:
✔ KM Mo 9-11.6
✔O-festivalen Oppdal 23-25.6
✔ Midnattsolgaloppen Tromsø 28.6-2.7
✔ KM/Barents summer games Bodø 2-3.9

Andre aktuelle ferieløpsplaner?
✔ O-ringen Värmland 22-28.7
✔ O’France Orleans 29.7-5.8

sesongplanlegging

Share

Innkalling til årsmøte

Årsmøte avholdes mandag 30. januar 2017 kl 1830 på Bodin videregående skole.

Forslag og saker som medlemmene ønsker behandlet på årsmøtet må være sendt styret senest mandag 16. januar 2017.

Saksliste:

 1. Åpning herunder godkjenning av stemmeberettigede.
 2. Godkjenning av innkalling, saksliste og forretningsorden.
 3. Valg av dirigent, referent og 2 protokollunderskrivere.
 4. Årsmelding 2016
 5. Revidert regnskap 2016
 6. Innkomne forslag og saker. – styret vil orientere særskilt om arbeidet med NM-uka 2016
 7. Kontingent 2017
 8. Budsjett 2017
 9. Organisasjonsplan 2017
 10. Valg:
  1. Leder og nestleder
  2. 2 styremedlemmer og 2 varamedlemmer
  3. Øvrige valg i henhold til klubbens organisasjonsplan
  4. Representanter til ting og møter i de organisasjoner laget er tilsluttet Nordland orienteringskrets og Bodø Idrettsråd
  5. Valgkomite med leder og 2 medlemmer og 1 varamedlem for neste årsmøte (styrets innstilling)Avslutning.

11. Avslutning

Alle medlemmer ønskes velkommen.

For å ha stemmerett må man være fylt 15 år, og hatt gyldig medlemskap i minst 1 måned og ha betalt medlemskontingent for 2016 (NIF’s lov).

Hilsen

Styret

Endelig saksliste med saksdokumenter vil være tilgjengelig på idrettslagets hjemmeside www.bodo-orientering.no en uke før årsmøtet.

Share