B&OI-alliansen

B&OI ALLIANSEIDRETTSLAG OG «B&OI ALLIANSEN»

(hjemmeside mangler)

Fleridrettslaget B&OI (Bodø og Omegns Idrætsforening, stiftet 14.desember 1894) har fra 1993 vært organisert som et allianseidrettslag under navnet B&OI Allianseidrettslag.

Fra samme tidspunkt, og i henhold til allianseidrettslagets lov av 28.januar 1993, har de idrettslige aktivitetene som tidligere ble drevet i undergrupper i fleridrettslaget vært ivaretatt av disse fire idrettslagene:

  • B&OI Friidrett
  • B&OI Langrenn
  • B&OI Orientering
  • B&OI Turn

Disse idrettslagene har egne lover.

De fem lagene som utgjør det vi uformelt kan kalle ”B&OI-alliansen” (B&OI Allianseidrettslag og de fire idrettslagene) er egne juridiske personer. Dette innebærer at det enkelte lag i alliansen står fullt ut ansvarlig for egne disposisjoner.
Årsmøtet i B&OI Allianseidrettslag bestemmer om nye idrettslag (lag for andre idretter enn de fire nevnte) skal opptas i alliansen.

B&OI Allianseidrettslag har følgende oppgaver/ansvar:

  • eier og forvalter av B&OIs faste eiendommer som i dag omfatter Skihytta, Klubbhuset og Hammarlibua (lagerbu)
  • eier og forvalter av B&OI’s andeler i Mørkvedhallen BA, Bestemorstua BA og AL Bodømarkas venner
  • eier og forvalter av B&OI’s klubbmerke (logo), klubbfarger og fane samt retten til tildeling av hedersmedalje og æresmedlemskap
  • eier og forvalter av B&OI’s gamle premiesamling

B&OI Allianseidrettslags interne organisering er tilpasset disse oppgavene.

Allianseidrettslagets styre har inngått avtale med B&OI Orientering om det praktiske arbeidet med forvaltningen av Hammarlibua mot en rett for idrettslaget til bruk av denne for lagring av orienteringsmateriell og -utstyr.

Ved innmelding i et av idrettslagene blir en automatisk også medlem av B&OI Allianseidrettslag. Dette forholdet er fastlagt i Norges Idrettsforbunds lov. En kan imidlertid være medlem av allianseidrettslaget uten å være medlem av noen av idrettslagene. Dette er et forhold allianseidrettslaget selv regulerer gjennom sin lov.

Idrettslagene har fått ansvar for å betale sine egne medlemmers kontingent i allianseidrettslaget til dette. Denne kontingenten inngår i den kontingenten medlemmer betaler til sitt respektive idrettslag.  En som bare er medlem av allianseidrettslaget betaler selv sin kontingent til dette.

Share