Månedlige arkiver: mars 2023

Protokoll fra fortsettende årsmøte 20.3.2023

Til stede:

Lotte Myklemyr, Marte Fallbakken Berge, Marit Wenseth Kure, Anders Kure, Torkel Irgens, Jakob Hunstad, Joar Gjerdahl, Marianne Pettersen, Regula Høsli, Arne Kristian Nordhei, Åge Mohus, Trude Mohus, MArtin Finstad, Per Rekkedal, Morten Selnes og Leif Magne Eggestad

Innkallingen ble godkjent og Morten Selnes ble valgt til møteleder.

Sak 1: Valg av ny leder

Ingen ble valgt, nytt fortsettende årsmøte må avholdes etter påske. Valgkomiteen styrkes med medlemmer valgt på siste årsmøte, samt at Torkel Irgens (kretsleder) også ville bidra i arbeidet. Fung leder av valgkomiteen fikk ros for epost som var sendt ut til medlemmer med oppfordring om å melde seg som ny leder.

Share