Månedlige arkiver: oktober 2023

Politiattest

Norges Idrettsforbund har vedtatt at alle idrettslag som tilbyr idrett til barn og ungdom under 18 år (mindreårige) eller til personer med utviklingshemming, skal – uten unntak – hente inn politiattester fra alle med tillits- eller ansvarsforhold til slike utøvere. Trenere, instruktører, lagledere og andre med direkte kontakt med mindreårige eller personer med utviklingshemming vil alltid ha et ansvars- eller tillitsforhold og være omfattet av ordningen. For andre oppgaver må idrettslaget foreta en konkret vurdering av oppgavene. Kravet til politiattest gjelder ikke for personer under 15 år. 

Styret i B&OI orientering har vedtatt at alle som har følgende verv/oppgaver i klubben skal fremvise politiattest:

–       Alle medlemmer av Idretts- og rekrutteringsutvalget (IRU)

–       Alle som har ansvar for Fart-med-Kart 

–       Alle som har ansvar for B&OI Ung

–       Alle som tar ansvar ved andre arrangement for barn og unge, for eksempel Barnas Idrettsdag, Sommeridrett ol.

–       Reiseledere til orienteringsarrangement der barn og ungdom under 18 år eller personer med utviklingshemming deltar

Her finner du mer informasjon om politiattestordningen i norsk idrett og hvordan du skal søke politiattest: https://www.idrettsforbundet.no/tema/politiattest/

Ansvarlig for politiattestordningen i B&OI IF Orientering er Marianne Pettersen, mail: marianne.pettersen23@gmail.com

Share