Månedlige arkiver: februar 2021

Carl A Boe døde mandag 22.februar 2021. Han var med på å stifte orienteringsgruppa til B&OI i 1964 og han var lagets første formann i peridoen 1964-1970

Foto tatt 25.01.2021

Tirsdag 16.februar gjennomførte vi et lite intervju med Carl, hjemme hos ham, hvor vi hadde en god samtale om «gamle dager». Carl var da i flott form og vi var imponert over hvor godt han husket tilbake til tida på 1960-tallet. Carl var et flott menneske, sosial og omgjengelig, og som satt stor pris på besøket og han tillot at det ble tatt lydopptak fra samtalen vi hadde.

Besøket var en naturlig oppfølging, etter at noen av klubbens seniorer, deriblant Carl, hadde møttes litt tidligere. Carl har ved flere anledninger skrevet om orienteringsgruppas historie. Etter siste historiemøte, sendt han klubben et oppdatert innlegg «Slik begynte det». Dette og samtalen etterpå, forteller noe om Carl A Boe og den innsatsen han gjorde for etablering av o-sporten i Bodø og Salten. Han har også gjort en stor innsats for BOT, Bodø og omegns turistforening. 

Friluftinspiratoren Carl Anton Boe ble i 2010 tildelt Kongens Fortjenestemedalje.

Folkehelseperspektivet og friluftsliv var viktig for Carl gjennom hele livet, og han ble 90 år.

Vi deler dette i stor takknemlighet for det Carl A, som han ble kalt innenfor o-miljøet, har betydd for klubben og o-idretten, og vi kommer til å minnes Carl A med stor takknemlighet.     

Carl A kom som nyutdannet meteorolog til Bodø i 1960. Han hadde nettopp fullført hovedoppgaven i Rana knyttet til islegging i Ranafjorden og hadde blitt fasinert av nordnorsk natur. Valget av første arbeidsted sto mellom Ørlandet og Bodø. Etter ankomst til byen, fartet Kari og Carl mye omkring og de ble raskt kjent med Nord Norge og Nordland.  De hadde egen bil, kjørte en tur til Finnmark og var første høsten også på en overnattingstur til Beiarn, noe hans kollegaer ved værtjenesten syntes var merkelig, fortalt han med litt latter.

Carl A var veldig glad for at han fra leiligheten han bodde i, kunne se mot Børvasstindan og kunne skule utover mot Landegode og Vestfjorden. Det betydde mye, samtidig som han ga uttrykk for at corona-restriksjoner hadde medført begrensninger i ønsket sosial aktivitet det siste året.   

Som ny tilflytter gjorde han seg tidlig kjent med Bodømarka på vinterstid, og som o-løper undersøkte han raskt om det var o-løpstilbud i byen, men fant ingen. Og etter ett års prosjektarbeid i 1962 for Sintef i Trondheim, kom han tilbake i 1963 og ble da oppmerksom på at det ble annonsert ett o-løp – Bodø-mesterskap – i byen.  Der stilt Carl til start ved Langvatnet, og han fortalte at han «svømte i et hav av einer» i lia ned mot Mjåvasslia og Messiosen, med postplassering som nok ikke ville blitt godtatt i dag. Han ble nr 2, og etter løpet kom han i kontakt med B&OIs leder som var interessert i å få etablert ei o–gruppe. Her ble utfordret til å være med på å etablere o-gruppe i B&OI, noe han etter litt betekningstid sa ja til. Det resulterte i at et arbeidsutvalg ble oppnevnt 3.januar 1964 og som i ettertid er definert som B&OI Orienterings stiftelsesdag.

Bruk av kart og kompass hadde Carl lært i Speideren før krigen, men orientering startet han med i 1946, på Hisøy utenfor Arendal hvor han vokste opp. Der var orientering og seiling de to store sommeraktiviteter; sittende på lastebil, med kasse over, til o-løp eller på sjøen i seilbåt, sammen med venner med samme interesse. De fartet Sørlandet rundt. Carl vektla hvor avgjørende det hadde vært for ham, å ha andre o-løpere å se opp til og eldre løpere som forbilder, samt gode venner med samme interesser som ham.

O-idretten var populær like etter krigen, og under studietiden i Oslo var det naturlig å melde seg inn i OSI – Oslostudentenes idrettsklubb. Carl uttrykte at det hadde vært en fantastisk tid med orienterings- opplevelser under gymnasårene og senere under studietiden.

Carl A hadde aldri deltatt i nasjonale mesterskap, med under Oslo-tida ble han godt kjent med flere gode o-løpere, så det ble ofte veivalgs diskusjoner under mandagslunsjen. Han hadde deltatt i norsk studentmesterskap, med høyt nasjonalt nivå. Han fortalte at det var mange fra militære, friluftsfolk, og akademikere, ingeniører, realister og medisiner som stilte til start.

En finner ikke ofte navnet Carl A Boe på resultatlistene fra de første årene til B&OI orientering, og forklaringen er enkel, han stod ofte for løypelegging eller løpsarrangementene i den nyopprettede o-klubben. Med Saltendilten er gjennomført 37 ganger av Carl A. Saltendilten ble innført som et sesongavslutningsløp med etterfølgende feiring, og «Texmo-løypa» huskes godt der postene var lagt på «alle topper» i Bodømarka, fortalte han. Saltendilten var årets høydepunkt, tross varierende vær og løpsforhold. Han hadde gode høstminner fra dette langløpet med start ved Vatnet gård, med fast matstasjon på Erlingbu, også med danseoppvisning en gang, deretter via Skihytta og med mål i byen.

Carl A fikk tidlige nær kontakt med andre i o-miljøet. Når det var o-løp i andre deler av kretsen, så var Carl ofte sjåfør, i egen bil, og var reiseleder.  Sammen med disse var han på flere lengre turer, til fots og på ski, opplevelser som har gitt mange gode minner. Dette vennskapet med andre o-familier hadde betydd mye. Carl fortalte at kona Kari alltid følte trygghet, nå det var på slike lengre gutteturer og han viste foto som bekreftet at dette hadde betydd mye for ham.

På spørsmål om hva som har fasinert mest med o-sporten, så fortalte Carl at opplevelsene under krigen og det «å ferdes i skauen sammen» med kamerater og i terrenget han vokste opp i på Hisøy hadde hatt betydning. Godt kameratskap var avgjørende, og de var ofte ute i marka og naturen. Å være ute, spenningen under o-løp, var motiverende. Carl var god til å lese kart, noe han takket faren for som var forstmann og som også tegnet skogskart. Carl følte at innenfor o-sporten så fant han en konkurranseform som omfattet det han likte beste best, og at o-sporten var en generasjonsidrett, var viktig.  

Carl A Boe har vært leder i Nord Norsk o-komite. Han var med å stifte Helgeland og Salten o-krets og bidro aktivt da Midnattsolgaloppen ble etablert. Likeså var han aktiv med å etablere Kalottkampen.

Carl A Boe ledet o-gruppa i B&OI fra starten i 1964 til 1970, var første kretsleder i Helgeland og Salten o-krets som han ledet i tre år og senere leder av Nord Norsk o-komite i en periode. Orienterings-forbundet tok ofte kontakt med Carl A i pionertiden til o-sporten i Bodø. O-festivalen i 1995, og senere NM øvelser som har vært arrangert i Bodø, syntes Carl hadde vært berikende å få oppleve på nært hold og han poengterte at o-løpere som fikk mulighet til å orientere og løpe i vårt terreng i godvær, var heldige. O-sporten var for ham verdens flotteste idrett.

Carl har alltid vært en friluftentusiast og friluftinspirator, og etter hvert gikk interessen over til turist-foreningsarbeid, og han avsluttet vår samtale med å poengtere at Bodømarka hadde stor betydning for byens beboere og at han hadde opplevd velvilje og mye positivitet knyttet til arbeid for o-sporten og turistforeningen.

På vegne av alle og tidligere medlemmer i B&OI orientering, vil styret uttrykke en stor takknemlighet for Carl A Boes arbeid for orienteringssporten, folkehelse og friluftsliv.

Share

Årsmøtet mandag 22.2. kl 1830 i B&OIs klubbhus i Tennisveien

Med de nye smittevernreglene som kom i dag, så er det plass til 20 personer med innbyrdes avstand på min 1 meter som vist på bildet. Vi kommer likevel til å benytte Teams slik at de som ikke vil delta fysisk, kan delta digitalt.

Her er linken til møtet

Du er invitert til å bli med i et Microsoft Teams-møte

Tittel: Årsmøte B&OI orientering mandag 22.2.2021 kl 1830

Bli med på datamaskinen eller mobilappen
Klikk her for å bli med i møtet

Ber om tilbakemelding via sms til 91320665 eller e-post til leifmag@online.no om du ønsker å delta via Teams senest søndag 21.2. Alle årsmøtedokumenter, inkl valg-komiteens innstilling, er lagt ut på klubbens hjemmeside (og FB ruppe). Vi ønsker også melding om behov for papirkopi av saks-dokumenter.

Share

Innendørs idretts- og fritidsaktiviteter for personer 20 år eller eldre, utsettes t.o.m. tirsdag 23. februar. Utendørs aktivitet kan gjennomføres som vanlig

Fra Bodø kommune, via Bodø idrettsråd, har vi mottatt flg melding (oppdatert 16.2.):

Til alle idrettslag i Bodø kommune,

Kriseledelsen i Bodø kommune har i dag besluttet følgende lokale tiltak:

Innendørs idretts- og fritidsaktivitet for personer 20 år eller eldre bør utsettes fram til og med tirsdag 23. februar. Utendørs aktivitet kan gjennomføres som vanlig.

Ungdom 13 – 19 år kan gjenoppta innendørs aktivitet fra og med onsdag 17. februar.

Det vil bli gitt beskjed til enkeltlag/-grupper om ytterligere restriksjoner hvis det er behov for dette. Disse vil i så tilfelle bli orientert direkte.

Tiltakene gjelder fra og med onsdag 17. februar, og fram til og med tirsdag 23. februar. Ny vurdering gjøres da.

Det betyr at kan fortsetter som før, med de planlagte tirsdags- og torsdagstreningen utendørs.

Share

Årsmøtedokumenter

Årsmeldingen for 2020, forslag til Organisasjonsplan 2021 og Strategi og langtidsplan 2021-2024, Forslag til medlemskontigent 2021 og Regnskap for 2020 og Budsjettforslag 2021, og Balanserapport for regnskapsåret 2020, samt Kontrollutvalgets beretning og Valgkomiteens forslag er nå lagt ut på klubbens hjemmeside og facebokgruppe. Her kan du lese de nevnte dokument.

Share