Månedlige arkiver: mars 2021

Teamsmøte med alle løypeleggere og løpsledere 7.april

Skrevet av Marte Fallbakken Berge på fb-gruppen vår:

O-sesongen nærmer seg og vi håper å komme i gang som planlagt 20.04! I den forbindelse ønsker vi i IRU å invitere alle løypeleggere og løpsledere av årets Saltenkaruseller til et uhøytidelig arrangørmøte. Her vil vi ta en rask gjennomgang av terminlista, gå igjennom den oppdaterte versjonen av arrangørguiden og smittevernregler. Vi ønsker at dette skal bidra til at tirsdagsløpene våre skal bli best mulig for alle. Alle løypeleggere og løpsledere oppfordres til å delta!Møtet avholdes digitalt onsdag 07.04. kl. 20-21.

Link til møtet

Vel møtt! Påskehilsen fra gjengen i IRU

Share

Turorientering – Stolpejakten – Terminlista – Fart-med-kart – 2024

Viktig informasjon om årets sesong – 2024 (NB! Ikke alt er oppdatert for 2024). Informasjon om våre hovedaktiviteter finner du i menyene øverst:

Viktig info om du er ny i klubben:

Hvordan bli medlem? — Påmelding til løp i Eventor.

Hvis du er ny i klubben, hva trenger du da? Her er en liten guide.

Hvordan melde seg på? De erfarne av oss forhåndspåmelder oss via eventor, senest dagen før. Det letter arbeidet for arrangør og tidtaker. Det er også mulig å melde seg på ved oppmøte. For helt nye, møt opp og meld deg på ved oppmøte. Etter hvert, hvis dette er noe for deg, så kan du også registrere deg på eventor.

Resultater legges forløpende ut her.

Share

Stolpejakten 2021 i Bodø har startet og kartfoldere kan hentes i våre stolpejakt postkasser

Nå er alt klart til å gå eller sykle på stolpejakt i sentrum, på Hunstad/Mørkved og ved Saltstraumen. Tilgangen til kart og stolper er åpnet i appen i dag. Disse 50 stolpene er gratis.

Etter påske kommet det tilbud i Rønvik og på Fauske.

Du kan nytte Stolpejakten-appen til å laste ned kart, se www.stolpejakten.no , eller hente en kartfolder i postkassene ved B&OIs klubbhus i Tennisveien eller ved vårt lagerhus i Hammarlia på Hunstad..

.

Hammarlia
Klubbhuset i Tennisveien

God stolpe- og poeng-jakt!

HUSK Å FØLGE GJELDENDE SMITTEVERNREGLER.

Share

Fra Norges Orienteringsforbund og Bodø kommune:

Korona oppdatering fra 25. mars 2021

Vi ber alle våre lag om å forholde seg til gjeldende råd (som for oss i B&OI orientering betyr at det i hele landet er blitt innført de samme smittevernregler som Bodø og andre Salten kommuner har hatt siden 17.mars og som foreløpig gjelder tom 11.april)

Regjeringen innfører strengere nasjonale tiltak fra 25. mars. (dette er en link – hvor du føres til mer detaljert inofrmasjon om de nevnte tiltakene)

Tiltakene trer i kraft fra midnatt, natt til torsdag 25. mars og gjelder inntil videre. Det skal gjøres en ny vurdering innen 12. april.

I tillegg er det også innført kommunale og fylkeskommunale tiltak som gir strengere føringer enn de nasjonale. Norges Orienteringsforbund ber derfor alle om å holde seg oppdatert via sin bostedskommunes hjemmeside.

Følgende nasjonale anbefalinger er fortsatt gjeldende for Norges Orienteringsforbund:

Barn og unge under 20 år kan i idretter uten kontakt trene og konkurrere utendørs, innenfor egen O-krets eller innenfor naturlig samarbeidsregion på tvers av kretsgrenser, forutsatt at det ikke er lokale regler som begrenser gjennomføringen.

For voksne kan organisert trening utendørs gjennomføres forutsatt at god avstand mellom utøverne. Alle arrangement for denne aldersgruppen skal avlyses/utsettes.

Enkeltstående toppidrettsarrangement kan gjennomføres.

Eksempel på smittevernprotokoll ser du: her

Når det gjelder definisjonen på hvem som blir betegnet som toppidrettsutøvere av Norges Orienteringsforbund er dette:

I orientering er dette A-landslaget & Next Generation, samt uniorlandslaget

:I skiorientering er dette Ski-o elite- og Ski-o juniorlandslaget

I tillegg blir løpere som representerte Norge internasjonalt i 2019 (forrige sesong internasjonalt) også betegnet som toppidrettsutøvere.

Definisjonen for toppidrettsutøvere gjelder også for internasjonale løpere som bor fast i Norge, og som er tatt ut på et fast landslag (senior eller junior) for inneværende sesong eller representerte sitt land internasjonalt i 2019 (forrige sesong internasjonalt):

Vi har mottatt ny oppdatering fra Bodø kommune via Bodø idrettsråd, datert 16.mars 2021, hvor det framgår at organiserte idrettsaktiviterer og fritidsaktiviteter for barn og unge under 20 år kan gjennomføres utendørs så lenge dette skjer i grupper på inntil 10 personer og alle deltakerne kommer fra samme kommune:

De forsterkede regionale tiltakene som ble innført 13.mars, ble 17.mars forlenget forløpig til og med 11.april i Bodø kommune og nabokommuner. Vi er fortsatt på tiltaksnivå A (særlig høyt tiltaksnovå)

Bodø kommune er på særlig høyt tiltaksnivå (covid-19-forskriftens kapittel 5A). Generell anbefaling er å unngå flere enn 10 sosiale kontakter i uken. Det bør også holdes 2 meter avstand i møte med personer som ikke tilhører egen husstand.

Regjeringen endret covid-19-forskriften § 16g Stans av idretts- og fritidsaktiviteter gjeldende fra 16. mars 2021.

Endringen er uthevet under:

«Det er ikke tillatt å organisere idrettsaktivitet for voksne eller barn. Det samme gjelder fritidsaktiviteter som organiserte øvelser, trening og prøver for kor, korps og teater.

Forbudet etter første ledd gjelder ikke for organiserte idrettsaktiviteter og fritidsaktiviteter for barn og unge under 20 år som gjennomføres utendørs, så lenge dette skjer i grupper på inntil 10 personer og alle deltakerne kommer fra samme kommune».

Det er kun tillatt med utendørs idretts- og fritidsaktiviteter for barn og unge under 20 år.

Maks ti personer i hver gruppe (inklusiv trener/instruktør).

Det er ikke unntak fra avstandskravet for barn og unge i idretts- og fritidsaktiviteter. Det gjøres oppmerksom på at avstandskravet er på minimum 2 meter mellom deltakerne.

På en fotballbane kan det være én gruppe per banehalvdel, så fremst avstandskravet på minimum 2 meter kan overholdes.

Det skal være faste grupper. Trener/instruktør følger sin faste gruppe, og deltar ikke i flere grupper.

Grupper bør tilstrebe å ha deltagere fra samme skolekohorter. Ved bruk av skolekohorter som inndeling er det færre som eventuelt må tas ut i karantene. Hvis ikke dette er mulig bør det fortrinnsvis være deltakere som omgås i andre sammenhenger, f.eks. grupper fra samme lokalmiljø, skolekrets eller lignende.

Dette gjelder så lenge Bodø kommune er på særlig høyt tiltaksnivå (covid-19-forskriftens kapittel 5A), eller til annet vedtak gjøres lokalt eller nasjonalt.

Med vennlig hilsen

     Hilde Ånneland

      Daglig leder

Til alle idrettslag i Bodø kommune den 9.mars 2021.

Kriseledelsen i Bodø kommune har, i samråd med smittevernoverlegen, fredag besluttet å innføre de strengeste smitteverntiltakene i covid-19-forskriften. De nye tiltakene gjelder fra og med midnatt og foreløpig i en uke. Under ligger det som gjelder primært idretten, men ber om at dere leser informasjon på Bodø kommunes hjemmesider om hva som berøres av vedtaket: https://bodo.kommune.no/aktuelt/na-innfores-de-strengeste-smittevern-tiltakene-i-bodo-kommune.

For idretten gjelder blant annet følgende;

Stans av idretts- og fritidsaktiviteter

Det er ikke tillatt å organisere idrettsaktivitet for voksne eller barn.

Det samme gjelder fritidsaktiviteter som organiserte øvelser, trening og prøver for kor, korps og teater.

Forbud mot arrangementer:

Det er ikke tillatt å gjennomføre arrangementer, med unntak av begravelser og bisettelser.(Digitale arrangementer med maksimalt fem personer til stede, i tillegg til utøvere og annet nødvendig produksjonspersonell, er tillatt.

Etter påske skulle orienteringssesongen startet for fullt flere steder i landet. men det betinger lettelse i smittevernreglene.

Ut fra tidligere regler var det kun tillatt å arrangere O-løp for de under 20 år innenfor samme O-krets eller naturlige samarbeidsregion på tvers av kretsgrenser, med 200 deltagere.

Breddeidrettsarrangement for voksne var forbudt.

I den usikre sitasjonen vi er i nå, så er det nesten umulig å forutsi hvilke tiltak som vil gjelde i april måned.

Norges Orienteringsforbund tror vi skal være åpne for at breddeidrettsarrangement for voksne er mindre sannsynlig i april.

NOF har oppfordret alle med løp på terminlista om å arrangere så mye som mulig ut fra de regler og råd som vil gjelde i april, men samtidig være åpne på at ting endrer seg på svært kort varsel. Det kan være smart å legge ut info om at en planlegger å arrangere, men åpner påmelding på relativt kort varsel.

Dette gjalt for orienteringsidretten pr 9. mars for alle kommuner uten spesielle lokale tiltak:

1. Barn og unge under 20 år kan i idretter uten kontakt trene og konkurrere utendørs, innenfor egen O-krets eller innenfor naturlig samarbeidsregion på tvers av kretsgrenser, forutsatt at det ikke er lokale regler som begrenser gjennomføringen.

2. For voksne kan organisert trening utendørs gjennomføres forutsatt at god avstand mellom utøverne. Alle arrangement for denne aldersgruppen skal avlyses/utsettes.

3. Enkeltstående toppidrettsarrangement kan gjennomføres.

Info fra Regjeringen gjeldende fra 23.februar:

https://www.regjeringen.no/no/aktuelt/nasjonale-smitteverntiltak-lettelser-for-barn-unge-og-studenter/id2835423/

Hva er et arrangement:
– 
Arrangementer kan for eksempel være kamper, cuper, stevner og liknende, men ikke ordinær trening, se covid-19-forskriften § 13 første ledd bokstav a.
– Trening innenfor et idrettslag regnes ikke som arrangement.

Hva er en aktivitet:
Begrepet aktivitet betyr primært trening, det må ikke blandes med begrepet arrangement som i idrettssammenheng primært betyr konkurranse.

Vår Koronaveileder er fortsatt gjeldende – der aktiviteter er tillatt. Denne ser du: her

Se også smittevernprotokoll for ski-o: her

NOF ber alle lag og medlemmer om å sette seg inn i lokale regler når det gjelder arrangement og deltagelse i arrangement.

Norges Orienteringsforbund stiller seg selvsagt bak de råd som kommer fra sentralt hold og trekker frem noen viktige punkter:

* Idrettslag og klubber må holde seg løpende oppdatert over hvilke ev. restriksjoner som gjelder i sin kommune og i sin region.

*Lag og utøvere fra kommuner i bo- og arbeidsregioner med stort smittetrykk skal ikke reise ut av egen kommune/region for å konkurrere.

*Nasjonale breddearrangementer bør ikke gjennomføres før det lettes på smittevernrådene fra myndighetene.

* Det er viktig at vi tar inn over oss alvoret i smittesituasjonen. Vi skal ikke tøye grensene, men vil anvende forsiktighetsprinsippet.

Hvis alle er flinke og følger rådene så er vi raskere tilbake i en mer normal situasjon..NOF oppfordrer alle som har mulighet til å drive med lokal og/eller individuell aktivitet de kommende ukene.

Share

Protokoll fra årsmøtet 22.02.2021 og kontrollutvalgets beretning for 2020

Under fanen «Viktig medlemsinfo» og undersiden «Lagslov og organisering», finnes lagets Lov gjeldende fra 1.1.2020. Lagets organisasjonskart, samt navn på medlemmer i styre, utvalg og komiteer er tatt inn i foranstående dokument «Organisasjonsplan 2021 etter årsmøtet 22022021

Share