Månedlige arkiver: januar 2019

Referat fra styremøte 07012019 med viktige vedlegg for årsmøte

Styremøtet 7.jan behandlet også utkast til Strategi og langstidsplan 2019-2022. Den ønsker styret tilbakemelding på og den vil også bli lagt fram for årsmøtet. I utvalgenes rapport til årsmeldingen vil det sikkert komme fra mål og tiltak som vedlagte plan ikke har tatt med. Vi vedlegger også forslaget til organisasjonsplan som også vil bli tatt opp på årsmøtet.

Share

Vaktlista januar-april 2019

Vaktlista lastes ned her: Vaktliste-v2019-1 

For å få denne vaktkabalen til «å gå opp», er følgende prinsipper benyttet: 1) Aktive familier og aktive pensjonister får opptil to vakter, 2) Nylig innmeldte medlemmer får ingen vakt.

 

Vakta varer fra 1600 til 2115 mandag til fredag

Vaktansvarlig påser og er ansvarlig for:

  • Å fordeles/ organisere vaktene den aktuelle uka. Medhjelperne kontaktes i god tid i forvegen!
  • At vaktnøkkel leveres fra siste vakt foregående uke, og videre til vaktansvarlig påfølgende uke
  • Å gi enkel opplæring til «nye» vakter
  • Sende kort melding til Åge (pr e-post, helst) om gjennomført vaktuke, spesielt hvis noen reserver kontaktes

Den enkelte er an­svarlig for å bytte med en annen dersom uka/ dagen ikke passer.

Vaktnøkkelen passer til postkassa i gangen i gymbygget på Bodin. Her finnes øvrige viktige nøkler oppbevart!. Ekstra vaktnøkkel finnes hos Per Dalhaug (92426583).

Vaktrommet er første dør til høyre i gymbygget. Her ligger en perm med instruks for vakta og oversikt over leietakere. Her finnes også laminerte etasjekart over Bodin vgs. til bruk på vakta.

Mørkved, 27. desember 2019, Åge Mohus (906 65445)

Vakthold ved Bodin videregående skole (skolens instruks/info)

Det er samme tidspunkter som før, dvs. mandag til fredag 16.00 – 21.15.

Nøkler:

Nøkler finnes i postkassen i gangen.  Følgende nøkler er på knippet: Nøkler til Hovedbygg, nøkkel til Idrettsbygg, nøkkel til Elevlager i Idrettsbygg, nøkkelkort og nøkkel til førstehjelpskap montert på tribune i svømmehall.

Parkering

Vi har fått parkeringstillatelse fra Bodø kommune. Denne gjelder utenfor Idrettsbygg utenfor kontortid. Skiltet ligger i permen. Vær nøye med å legge skiltet tilbake i permen, slik at den neste som har vakt også får glede av den. Det er generelt ikke lov å parkere utenfor døra, men det er merket 2 stk plasser for bevegelseshemmede.

Henvis folk for øvrig til parkeringsplassene

Rutiner

Det er de samme rutiner som gjelder for dette året også, se vedlegg. Sykler og sparker mv. skal ikke hensettes innendørs i inngangspartiet. Dette av hensyn til ev. rømming av byggene.  Forsøk også å få folk til å parkere sykler i god avstand fra inngangsdøra, også dette med hen­blikk på rømming og parkering for bevegelseshemmede.

Rutinen er ellers at dører mellom garderober og svømmehall skal være stengt inntil instruk­tør/badevakt er tilstede i svømme­hallen. Generelt skal hele svømmehallen være stengt dersom det ikke er instruktør/badevakt tilstede i hallen. Vi ber om at dere fokuserer på dette, slik at for eksempel barn ikke har adgang til hallen uten instruktør.

Nye momentet og presiseringer vil ev. finnes i vaktpermen.

Share