Referat fra styremøte 07012019 med viktige vedlegg for årsmøte

Styremøtet 7.jan behandlet også utkast til Strategi og langstidsplan 2019-2022. Den ønsker styret tilbakemelding på og den vil også bli lagt fram for årsmøtet. I utvalgenes rapport til årsmeldingen vil det sikkert komme fra mål og tiltak som vedlagte plan ikke har tatt med. Vi vedlegger også forslaget til organisasjonsplan som også vil bli tatt opp på årsmøtet.

Share