Materiell og nøkler

INNHOLD:

 • DIVERSE
 • EKT-POSTKODER/BUKKER
 • NØKLER
 • EKT-BRIKKER (anskaffelse)

DIVERSE

B&OI Orienterings EKT postkoder

(pr 04.04.2024):

NB! Oversikten oppdateres før sesongen og om sommeren, noe annet er ikke praktisk mulig. Vi som arrangerer er ikke like god til å følge spillereglene (se under), derfor opplever flere av oss avvik. Vær derfor oppmerksom på at noen nummer kan være borte. Tanken med oversikten er å gi løypeleggerne forutsigbarhet slik at de slipper å rette postkoder i siste liten eller for hånd på ferdigtrykt kart. Altså gjøre det mindre stressende å være løypelegger. Dette servicenivået er vanskelig å opprettholde.

For konkurransebruk (Saltenkarusellen, Saltensprinten og Saltendilten ol) har vi følgende EKT postenheter:

31 – 33, 35 – 49 montert på bukk (18 enheter) og 50, 51, 53, 54, 56-65, 67, 69-79 montert i snor (26 enheter). Til sammen 44 enheter.

I tillegg disponeres 2 0-bukker samt 2 150 (sistepost) og 2 249 (målpost).

Rekrutteringsutvalget (FMK og skolesprint) disponerer følgende EKT postenheter montert på bukk: 81-84, 87, 88, 90-97 (14 enheter) og montert i snor: 138-140, 148,149, 151-157 (12 enheter). Til sammen 26 enheter.                                                             I tillegg disponeres en 0-bukk.

For skoleaktiviteter (utlån) disponeres følgende EKT postenheter montert på bukk: 62, 120 – 134. Til sammen 16 enheter. I tillegg disponeres en 0-bukk.

Spilleregler:

 • Postenheter for konkurransebruk bringes til bua i Hammarlia innen to dager etter løpet jfr Vågøneskonvensjonen av april 2008.
 • Brukere av postenheter til de øvrige to formålene (rekruttering og skoleaktiviteter) avgjør sjøl hvor de vil oppbevare postenhetene mellom hver aktivitet.
 • For større løp som KM og NNM skal alle ovennevnte postenheter være tilgjengelige for løypeleggerne. Løypeleggerne har ansvaret for at postenhetene returneres til riktig formål etter avholdt løp.
 • Postenheter som i løpet av sesongen ikke virker under bruk merkes «defekt» og legges inn på «kontoret» i Hammarlibua. Forvarslet om forestående død er at kode 99 kommer på strekktidslappen på linja under postens kode. Posten tas ut etter løpet umiddelbart.

Jokerposter:

Vi har 3 programmerbare postenheter (jokerposter) montert på bukk om behov for «kriseløsning» oppstår. Disse finnes i poststativets øverste rekke til høyre. Husk sportstape og tusj for postkode.

Nøkler

(Bua, vakt, klubbhus, Skihytta)

Nøkler til Hammarlibua, oppdatert april 2023:

 • Carl B. Bjørseth (47 51 94 41) (Matr.utv.)
 • Per Dalhaug (92 42 65 83) (Matr.utv,)
 • Leif Magne Eggestad (91 32 06 65)
 • Arild Hegreberg (91 81 64 78)
 • Torkel Irgens (90 83 17 39)
 • Marit Johnsen (95 88 62 91)
 • Elisabet Kongsbakk (90 61 17 87)
 • Geir Moen (99 01 39 72) (Matr.utv.)
 • Trude Mohus (48 17 91 79)
 • Janne Nilsen (99 23 68 54)
 • Arne Kristian Nordhei (99 63 74 75)
 • Eirill Pettersen Buvik (99 61 25 57)
 • Jan Prytz (91 86 02 19)
 • Morten Selnes (90 10 23 26)
 • Morten Tjønndal (91 10 55 87)

Nøkler til vakt gis fra vaktansvarlig til vaktansvarlig. Gi nøkkelen videre. Reservenøkler til vakt ved Bodin Videregående skole er det vaktansvarlig som har (2013: Åge Mohus).

EKT-BRIKKER

Skrevet mai 2015, materialforvalter Bamse

EMIT_EKTv4Løperbrikke. Anskaffelse, oppbevaring, reklamasjon mv.

Den enkelte kan kjøpe brikke sjøl direkte fra Idrettsbutikken. Inkludert porto og ordregebyr vil brikken da koste ca 620 kr.

Klubben har valgt en rutine der vi (materialforvalter) kjøper inn brikker for videresalg til medlemmene. Med kvantumsrabatt (ved kjøp av min 10 brikker) og en viss subsidiering fra klubbens side er vår utsalgspris kr 500,-. Det tar i underkant av ei uke fra brikker bestilles hos Idrettsbutikken og til jeg har dem for videresalg. Jeg har nesten alltid med meg brikker for salg på tirsdagsløpene.

Når dere kjøper brikker vil dere få et garantibevis som også forteller hvordan brikken bør oppbevares mellom løpene og hvordan dere skal forholde dere ved reklamasjon. Reklamasjon må den enkelte ordne med sjøl.

Produsenten (Emit) anbefaler at den satsende o-løperen bør bytte brikke etter 5 år. I løp med forhåndsoppsatt startliste («store» løp) vil det være bortimot umulig å få tak i ny brikke uten et vesentlig tidstap (jfr konkurransereglene) om lampa på 0-bukken ikke lyser i startøyeblikket (død brikke). Å satse hele løpet på backup-lappen i en slik situasjon kan være risikabelt.

På tirsdagsløpene er det imidlertid greit å avbryte starten om lampa på 0-bukken ikke lyser (død brikke) og hente en leiebrikke hos arrangøren. Tar arrangøren med en ekstra 0-bukk så vil det være mulig å teste egen brikke før man går til start. Det fins mange eksempler på at brikker har vart i 15 år og vel så det. Produsenten regner med en gjennomsnittlig levetid på ca 10 år. For «tirsdagsløperen» er det derfor bare å utnytte brikken helt ut før ny brikke kjøpes.

Lurer du på brikkens produksjonsdato så står den med små tall ved siden av brikkenummeret. De første to tallene angir år og de to neste angir uke.

LAST NED BRIKKEGARANTI: Brikkegaranti

Share