Materiell

INNHOLD:

 • DIVERSE
 • EKT-POSTKODER/BUKKER
 • NØKLER
 • EKT-BRIKKER (anskaffelse)

DIVERSE

B&OI Orienterings EKT postkoder

(pr 25.08.2021):

For konkurransebruk (Saltenkarusellen, Saltensprinten og Saltendilten ol) har vi følgende EKT postenheter montert på bukk:

31 – 54, 56 – 67, 69 – 79. Til sammen 47 enheter.

I tillegg disponeres 2 0-bukker samt 2 150 (sistepost) og 2 249 (målpost).

For poster «langt unna» har vi disse snorpostene: 42, 62, 135 – 143, 145 – 157. Til sammen 24 enheter.

Rekrutteringsutvalget disponerer følgende EKT postenheter montert på bukk:

80 – 85, 87, 88, 90 – 97. Til sammen 16 enheter.

I tillegg disponeres en 0-bukk.

For skoleaktiviteter disponeres følgende EKT postenheter montert på bukk:

120 – 134. Til sammen 15 enheter.

I tillegg disponeres en 0-bukk.

Spilleregler:

 • Postenheter for konkurransebruk bringes til bua i Hammarlia innen to dager etter løpet jfr Vågøneskonvensjonen av april 2008.
 • Brukere av postenheter til de øvrige 2 formålene (rekruttering og skoleaktiviteter) avgjør sjøl hvor de vil oppbevare postenhetene mellom hver aktivitet.
 • For større løp som KM og NNM skal alle ovennevnte postenheter være tilgjengelige for løypeleggerne. Løypeleggerne har ansvaret for at postenhetene returneres til riktig formål etter avholdt løp.
 • Postenheter som i løpet av sesongen ikke virker under bruk merkes «defekt» og legges inn på «kontoret» i Hammarlibua. Forvarslet er at kode 99 kommer på strekktidslappen under postens kode.

Jokerposter:

Vi har 3 programmerbare postenheter (jokerposter) montert på bukk om behov for «kriseløsning». Disse fins på «kontoret» i Hammarlibua.

Nøkler

(Bua, vakt, klubbhus, Skihytta)

Nøkler til Hammarlibua, oppdatert april 2018:

 • Carl B. Bjørseth, materialforvalter (755 61824)
 • Per Dalhaug (92 42 65 83)
 • Anders Kure (99 51 87 42)
 • (Torkel Irgens (90 83 17 39) –> overleveres Per Rekkedal (turO) våren 2018)
 • Arild Hegreberg (91 81 64 78)
 • Elisabet Kongsbakk (90 61 17 87, Rønvik)
 • Morten Selnes (90 10 23 26)
 • Leif Magne Eggestad, leder B&OI (91320665)
 • Marit Johnsen (95886291)
 • (Anita Eriksen/Lars Reitan –> overleveres Janne N/Terje O våren 2018)
 • Katrine K (99294063)
 • Morten Tjønndal

Nøkler til vakt gis fra vaktansvarlig til vaktansvarlig. Gi nøkkelen videre. Reservenøkler til vakt ved Bodin Videregående skole er det vaktansvarlig som har (2013: Åge Mohus).

EKT-BRIKKER

Skrevet mai 2015, materialforvalter Bamse

EMIT_EKTv4Løperbrikke. Anskaffelse, oppbevaring, reklamasjon mv.

Den enkelte kan kjøpe brikke sjøl direkte fra Idrettsbutikken. Inkludert porto og ordregebyr vil brikken da koste ca 620 kr.

Klubben har valgt en rutine der vi (materialforvalter) kjøper inn brikker for videresalg til medlemmene. Med kvantumsrabatt (ved kjøp av min 10 brikker) og en viss subsidiering fra klubbens side er vår utsalgspris kr 500,-. Det tar i underkant av ei uke fra brikker bestilles hos Idrettsbutikken og til jeg har dem for videresalg. Jeg har nesten alltid med meg brikker for salg på tirsdagsløpene.

Når dere kjøper brikker vil dere få et garantibevis som også forteller hvordan brikken bør oppbevares mellom løpene og hvordan dere skal forholde dere ved reklamasjon. Reklamasjon må den enkelte ordne med sjøl.

Produsenten (Emit) anbefaler at den satsende o-løperen bør bytte brikke etter 5 år. I løp med forhåndsoppsatt startliste («store» løp) vil det være bortimot umulig å få tak i ny brikke uten et vesentlig tidstap (jfr konkurransereglene) om lampa på 0-bukken ikke lyser i startøyeblikket (død brikke). Å satse hele løpet på backup-lappen i en slik situasjon kan være risikabelt.

På tirsdagsløpene er det imidlertid greit å avbryte starten om lampa på 0-bukken ikke lyser (død brikke) og hente en leiebrikke hos arrangøren. Tar arrangøren med en ekstra 0-bukk så vil det være mulig å teste egen brikke før man går til start. Det fins mange eksempler på at brikker har vart i 15 år og vel så det. Produsenten regner med en gjennomsnittlig levetid på ca 10 år. For «tirsdagsløperen» er det derfor bare å utnytte brikken helt ut før ny brikke kjøpes.

Lurer du på brikkens produksjonsdato så står den med små tall ved siden av brikkenummeret. De første to tallene angir år og de to neste angir uke.

LAST NED BRIKKEGARANTI: Brikkegaranti

Share