Lagshåndboka

I Lagshåndboka skal du finne det du trenger for å ivareta ditt ansvar i B&OI orientering på en god måte, enten det er som medlem i styret eller et utvalg, som funksjonsansvarlig eller som løpsleder eller løypelegger.

Lagshåndboka skal være viktig og personuavhengig kontinitetsbærer for klubben, og skal fungere som en oppslagsbok for alle som tar på seg verv og oppgaver for klubben.

I menyen skal du finne all nødvendig informasjon.

Share