Månedlige arkiver: januar 2018

B&OI orientering klarte ikke velge nytt styre

B&OI orientering holdt mandag 29.januar årsmøte. Vi er nå i en litt kritisk situasjon når det gjelder sentrale verv, men det var et årsmøte med mye godt engasjement.

Valgkomiteen hadde i år en svært utfordrende jobb.

Valgkomiteens arbeid har i år vært svært utfordrende. Mangeårig kasserer Frode Ikdahl og mangeårig leder Torkel Irgens ønsket å gå av og erstattes. De har i mange år jobbet svært godt og tatt o-gruppa noen skritt videre på mange områder. Begge var feks svært sentrale i planleggingen og gjennomføringen av NM 2016.

Dessverre har det ikke lykkes valgkomiteen å finne noen som ønsket å erstatte Torkel og Frode, som i realiteten betyr at vi nå står uten leder og kasserer. Som Torkel sa både under og etter møtet så var det ikke helt slik han ønsket at «dette skulle bli». Websjefen er enig, årsmøtet i år skulle blitt avsluttet med trampeklapp og en stor bukett blomster til Torkel. Men nå er altså situasjonen blitt slik, men siden verken Torkel eller Frode ønsket å sette klubben i en slik situasjon så sa de seg begge villige til å fortsette et par måneder til fram til et ekstraordinært årsmøte før påske. Innen den tid må styret sammen med valgkomiteen og de ulike utvalgene komme til en løsning som får klubben ut av denne situasjonen.

Utskiftninger i Tur-O-utvalget var mer vellykket. Per Dalhaug og Lisbeth Lunde ble erstattet av Jan Prytz, og etterhvert også Torkel Irgens (etter ekstraordinært årsmøte).

Bildet under viser leder Torkel Irgens som takker Per Dalhaug og Frode Ikdahl for lang og god tjeneste i klubben.

Per og Frode får gode ord fra Torkel.

 

 

 

Share

Innkalling til Årsmøte

Årsmøte avholdes mandag 29. januar 2018 kl 1830 på Bodin videregående skole.

Oppdatert 28/1-18. Årsmøtepapirer:

Forslag og saker som medlemmene ønsker behandlet på årsmøtet må være sendt styret senest mandag 15. januar 2018.

Saksliste:

 1. Åpning herunder godkjenning av stemmeberettigede.
 2. Godkjenning av innkalling, saksliste og forretningsorden.
 3. Valg av dirigent, referent og 2 protokollunderskrivere.
 4. Årsmelding 2017
 5. Revidert regnskap 2017
 6. Innkomne forslag og saker. Styret vil legge frem et forslag til langtidsplan for 2018-2021
 7. Kontingent 2018
 8. Budsjett 2018
 9. Organisasjonsplan 2017
 10. Valg:
  1. Leder og nestleder
  2. Sstyremedlemmer og 2 varamedlemmer
  3. Øvrige valg i henhold til klubbens organisasjonsplan
  4. Representanter til ting og møter i de organisasjoner laget er tilsluttet Nordland orienteringskrets og Bodø Idrettsråd
  5. Valgkomite med leder og 2 medlemmer og 1 varamedlem for neste årsmøte (styrets innstilling)
 11. Avslutning.

Alle medlemmer ønskes velkommen.

For å ha stemmerett må man være fylt 15 år, og hatt gyldig medlemskap i minst 1 måned og ha betalt medlemskontingent for 2017 (NIF’s lov).

Hilsen

Styret

Endelig saksliste med saksdokumenter vil være tilgjengelig på idrettslagets hjemmeside www.bodo-orientering.no en uke før årsmøtet.

Saksdokumenter tidligere år.

Share

NOOK Kretsting – saker til behandling/drøfting

Invitasjon til Kretsting: Invitasjon til NOOK Kretsting 2018

Vi har mottatt følgende melding fra kretsen:

Styret (NNOK) har under forberedelse saker til kretstinget og sender ut noen «foreløpige saker» nå slik at klubbene får anledning til å drøfte disse i forbindelse med sine årsmøter i forkant av kretstinget. Her vurderes «Strategiplan NOOK 2018-2020» som den viktigste.

For å få til en viss medvirkningsprosess og en kvalitetssikring av innholdet i sakene åpnes det for å gi innspill til styret i forhold til alle sakene. Frist for tilbakemelding settes til  31.januar 2018.

I forhold til utkastet til «NOOK Årsmelding 2017» forventes klubbene om å gi konkrete tilbakemeldinger til undertegnede på følgende innen samme frist:

–          Medlems- og aktivitetsoversikt 2017

–          Tur – O – registreringer 2017

–          Fullførte kart 2017/Ajourført kartoversikt

–          Statistikk over sportslige resultater 2017

På Kretstinget vil det også bli lagt fram en egen sak som omhandler kretsens støtte til trenings-/miljøsamlinger for barn og ungdom.

Dokumenter (årsmelding er bare «kladd» ennå):

Share