Kategoriarkiv: årsmøte

Medlemsmøte mandag 19.mars kl 19:00 på Bodin vg

Alle klubbmedlemmer inviteres til medlemsmøte mandag 19. mars, kl 1900, i kantina på Bodin vdg skole.

Her vil vi presentere sesongplaner for 2018, klubb-turer, ideer til langtidsplan, årets Fart-med-kart satsning, digital tur-o satsning, idédugnad for årets tur-o med mer.
I tillegg blir det valg av leder og kasserer, en «fortsettende sak» fra årsmøtet i januar. Valgkomiteen har gjort en solid jobb, og kandidatene er klare …

Klubben har inngått et samarbeid med Stamina, og tilbyr alle registrerte klubbmedlemmer treningsmuligheter til en god og redusert pris. Se klubbens hjemmeside for mer info.
Vi informerer også på medlemsmøtet mandag.

Enkel servering.

Vi løfter i flokk, og deler idrettsgleden sammen.
Sees på mandag.

Med hilsen styret
Ved Torkel Irgens

Share

B&OI orientering klarte ikke velge nytt styre

B&OI orientering holdt mandag 29.januar årsmøte. Vi er nå i en litt kritisk situasjon når det gjelder sentrale verv, men det var et årsmøte med mye godt engasjement.

Valgkomiteen hadde i år en svært utfordrende jobb.

Valgkomiteens arbeid har i år vært svært utfordrende. Mangeårig kasserer Frode Ikdahl og mangeårig leder Torkel Irgens ønsket å gå av og erstattes. De har i mange år jobbet svært godt og tatt o-gruppa noen skritt videre på mange områder. Begge var feks svært sentrale i planleggingen og gjennomføringen av NM 2016.

Dessverre har det ikke lykkes valgkomiteen å finne noen som ønsket å erstatte Torkel og Frode, som i realiteten betyr at vi nå står uten leder og kasserer. Som Torkel sa både under og etter møtet så var det ikke helt slik han ønsket at «dette skulle bli». Websjefen er enig, årsmøtet i år skulle blitt avsluttet med trampeklapp og en stor bukett blomster til Torkel. Men nå er altså situasjonen blitt slik, men siden verken Torkel eller Frode ønsket å sette klubben i en slik situasjon så sa de seg begge villige til å fortsette et par måneder til fram til et ekstraordinært årsmøte før påske. Innen den tid må styret sammen med valgkomiteen og de ulike utvalgene komme til en løsning som får klubben ut av denne situasjonen.

Utskiftninger i Tur-O-utvalget var mer vellykket. Per Dalhaug og Lisbeth Lunde ble erstattet av Jan Prytz, og etterhvert også Torkel Irgens (etter ekstraordinært årsmøte).

Bildet under viser leder Torkel Irgens som takker Per Dalhaug og Frode Ikdahl for lang og god tjeneste i klubben.

Per og Frode får gode ord fra Torkel.

 

 

 

Share

Innkalling til Årsmøte

Årsmøte avholdes mandag 29. januar 2018 kl 1830 på Bodin videregående skole.

Oppdatert 28/1-18. Årsmøtepapirer:

Forslag og saker som medlemmene ønsker behandlet på årsmøtet må være sendt styret senest mandag 15. januar 2018.

Saksliste:

 1. Åpning herunder godkjenning av stemmeberettigede.
 2. Godkjenning av innkalling, saksliste og forretningsorden.
 3. Valg av dirigent, referent og 2 protokollunderskrivere.
 4. Årsmelding 2017
 5. Revidert regnskap 2017
 6. Innkomne forslag og saker. Styret vil legge frem et forslag til langtidsplan for 2018-2021
 7. Kontingent 2018
 8. Budsjett 2018
 9. Organisasjonsplan 2017
 10. Valg:
  1. Leder og nestleder
  2. Sstyremedlemmer og 2 varamedlemmer
  3. Øvrige valg i henhold til klubbens organisasjonsplan
  4. Representanter til ting og møter i de organisasjoner laget er tilsluttet Nordland orienteringskrets og Bodø Idrettsråd
  5. Valgkomite med leder og 2 medlemmer og 1 varamedlem for neste årsmøte (styrets innstilling)
 11. Avslutning.

Alle medlemmer ønskes velkommen.

For å ha stemmerett må man være fylt 15 år, og hatt gyldig medlemskap i minst 1 måned og ha betalt medlemskontingent for 2017 (NIF’s lov).

Hilsen

Styret

Endelig saksliste med saksdokumenter vil være tilgjengelig på idrettslagets hjemmeside www.bodo-orientering.no en uke før årsmøtet.

Saksdokumenter tidligere år.

Share

Valg 2016; styre og utvalg.

Sist mandag var det Årsmøte, med valg. Følgende ble valgt inn i styre og utvalg. Vi gratulerer og ser fram til et svært spennende år.

Styret:

Leder: Torkel Irgens

Nestleder: Morten Selnes

Styremedlemmer: Asgeir Jordbru, Marta Kalvig Skogan

Varamedlemmer: Katrine Kalvig, Janne Anita Nilsen

 

Idrettsutvalget:

Leder: Elisabet Kongsbakk

Medlemmer: Anders Kure, Steve Samuelsen, Marit Johnsen

 

Materiell- og Hammarliutvalget:

Leder: Carl B. Bjørseth

Medlemmer: Per Dalhaug, Geir Moen

 

Informasjonsutvalget:

Leder: Arne Kristian Nordhei

 

Rekrutteringsutvalget:

Leder: Morten Tjønndal

Medlemmer: Cato Sæterm, Trond Ertsgård

 

Turo-utvalget:
Leder
: Marit Lunde

Per Dalhaug, Per Rekkedal, Elisabeth Bergquist, Lisbeth Lunde

 

Egne funksjonsansvarlige:

Kasserer: Frode Ikhdal

Vaktliste Bodin vgs: Åge Mohus

Kartforvalter: Arild Hegreberg

Kartleder: Arild tar hand om dette i 2016

 

Revisorer:

Anita Eriksen (Jon Øverås vara)

 

Valgkomite:

Leder: Marit Bjørnevik

Medlemmer: Elisabet Kongsbakk og Morten Tjønndal

Share

Saksliste Årsmøte 2015

Innkalling til årsmøte.                     

 

Årsmøte avholdes mandag 1 februar 2016 kl 1830 på Bodin videregående skole.

 

Forslag og saker som medlemmene ønsker behandlet på årsmøtet må være sendt styret senest mandag 18. januar 2016.

 

Saksliste:

 1. Åpning herunder godkjenning av stemmeberettigede.
 2. Godkjenning av innkalling, saksliste og forretningsorden.
 3. Valg av dirigent, referent og 2 protokollunderskrivere.
 4. Årsmelding 2015
 5. Revidert regnskap 2015
 6. Innkomne forslag og saker.

– vedtak av ny lovnorm for alle idrettslag, se eget vedlegg.

– styret orientere om arbeidet med planer for NM uka 2016

 1. Kontingent 2016
 2. Budsjett 2016
 3. Organisasjonsplan 2016
 4. Valg:
 1. Leder og nestleder
 2. 2 styremedlemmer og 2 varamedlemmer
 3. Øvrige valg i henhold til klubbens organisasjonsplan
 4. Representanter til ting og møter i de organisasjoner laget er tilsluttet Nordland orienteringskrets og Bodø Idrettsråd
 5. Valgkomite med leder og 2 medlemmer og 1 varamedlem for neste årsmøte (styrets innstilling)
 1. Avslutning.

 

Alle medlemmer ønskes velkommen.

For å ha stemmerett må man være fylt 15 år, og hatt gyldig medlemskap i minst 1 måned og ha betalt medlemskontingent for 2015 (NIF’s lov).

 

 

Hilsen

Styret

 

Endelig saksliste med saksdokumenter vil være tilgjengelig på idrettslagets hjemmeside www.bodo-orientering.no en uke før årsmøtet.

Share

Innkalling til årsmøte i B&OI orientering

Innkalling til årsmøte i B&OI orientering mandag 1. februar 2016 kl 1830 på Bodin vdg skole
Forslag og saker som medlemmene ønsker behandelt på årsmøtet må være sendt styret senest mandag 18. januar.
Endelig saksliste med saksdokumenter vil være tilgjengelig på klubbens hjemmeside, en uke før årsmøtet. Alle medlemmer ønskes velkommen.
For styret i B&OI orientering
Torkel Irgens
Leder
*************************************************
Tillegg, lagt til 27/1, Lagslov
Oppdatering av lagsloven, fremlegges på Årsmøtet: Oppdatert lovnorm 2016
Share