Innkalling til Årsmøte

Årsmøte avholdes mandag 29. januar 2018 kl 1830 på Bodin videregående skole.

Oppdatert 28/1-18. Årsmøtepapirer:

Forslag og saker som medlemmene ønsker behandlet på årsmøtet må være sendt styret senest mandag 15. januar 2018.

Saksliste:

 1. Åpning herunder godkjenning av stemmeberettigede.
 2. Godkjenning av innkalling, saksliste og forretningsorden.
 3. Valg av dirigent, referent og 2 protokollunderskrivere.
 4. Årsmelding 2017
 5. Revidert regnskap 2017
 6. Innkomne forslag og saker. Styret vil legge frem et forslag til langtidsplan for 2018-2021
 7. Kontingent 2018
 8. Budsjett 2018
 9. Organisasjonsplan 2017
 10. Valg:
  1. Leder og nestleder
  2. Sstyremedlemmer og 2 varamedlemmer
  3. Øvrige valg i henhold til klubbens organisasjonsplan
  4. Representanter til ting og møter i de organisasjoner laget er tilsluttet Nordland orienteringskrets og Bodø Idrettsråd
  5. Valgkomite med leder og 2 medlemmer og 1 varamedlem for neste årsmøte (styrets innstilling)
 11. Avslutning.

Alle medlemmer ønskes velkommen.

For å ha stemmerett må man være fylt 15 år, og hatt gyldig medlemskap i minst 1 måned og ha betalt medlemskontingent for 2017 (NIF’s lov).

Hilsen

Styret

Endelig saksliste med saksdokumenter vil være tilgjengelig på idrettslagets hjemmeside www.bodo-orientering.no en uke før årsmøtet.

Saksdokumenter tidligere år.

Share