Arkiv

Dokumentarkiv oppdateres fortløpende

2020 (årsmåte holdt 22/2-21). Nyhet med viktige årsmøtedokumenter. Protokoll.

2019: Nyhet med viktige årsmåtedokumenter (årsmøte januar 2020). Protokoll.

2018: Nyhet med viktige årsmøtedokumenter.

2017: Innkalling, årsmelding (word eller pdf), protokoll januar og Protokoll fortsettende årsmøte 2018, regnskap, NM-regnskap.

2016: Årsmelding og protokoll årsmøte

2015: protokoll årsmøte og årsmelding

Elektronisk arkiv for årene 2006-2014.

Hjemmesidens arkiv er under kontinuerlig arbeid. Det elektroniske arkivet før 2006 er mangelfullt.

Arkiv 2014:

 

Arkiv 2013:

 

Arkiv 2012:

 

Arkiv 2011:

 

Arkiv 2010:

 

Arkiv 2009:

 

Arkiv 2008:

 

Arkiv 2007:

 

Arkiv 2006:

 

Resultat-arkiv før 2006:

 

Annet arkiv:

 

SALTENDILTEN, historisk oversikt 1970-

 

Share