Årsmøtedokumenter

Årsmeldingen for 2020, forslag til Organisasjonsplan 2021 og Strategi og langtidsplan 2021-2024, Forslag til medlemskontigent 2021 og Regnskap for 2020 og Budsjettforslag 2021, og Balanserapport for regnskapsåret 2020, samt Kontrollutvalgets beretning og Valgkomiteens forslag er nå lagt ut på klubbens hjemmeside og facebokgruppe. Her kan du lese de nevnte dokument.

Share

Comments are closed.