Forfatterarkiv: Leif Magne Eggestad

Årsmøte 6.februar, oppdatert saksliste og dokumenter til årsmøtet

Vedlagt saksliste er oppdatert og viser de valg som årsmøte må gjøre.

Vi oppfordrer medlemmer til å svare ja til verv når valgkomiteen spør om det.

Øvrige saksdokument vil bli lagt ut fortløpende etter hvert som de er ferdige og styrebehandlet. Saksdokumenter til sak 8, 9, 11, 12, 13 og 14 er nå lagt ut. Ingen innkomne forslag eller saker til sak 10.

Share

Stolpejakten 2023 er i gang i Bodø!

B&OI Orientering tilbyr stolpejakt som gratis aktivitetstilbud. I år er det plassert ut 60 stolper i sentrum, Rønvikområdet og på Mørkved.

Stolpejakt er et lavterskel aktivitetstilbud som er tilgjengelig hele døgnet,  lokalisert hovedsakelig i urbane strøk og tilpasset alle. De foregående år har orienteringsidrettslaget registrert opp mot 6000 brukere. 

For de som ikke kjenner stolpejaktkonseptet, så går det det ut på finne fram til og registrere stolper, ved hjelp av kart. Stolpene er nummeret og har en fargekode som angir vanskegrad, en bokstavkode og QR-kode. Stolpebesøkene kan registreres ved å skanne QR-koden i Stolpejakten-appen som er gratis tilgjengelig via Google Play og App Store, eller via nettsiden Stolpejakten.no. Foreløpig må en bruke smarttelefon-muligheten, men det vil komme gratis kartfoldere i Stormen bibliotek, i postkasser ved B&OIs klubbhus i Tennisveien og ved o-lagets lagerbu i Hammarlia på Hunstad.

Stolpene kan oppsøkes ved å gå eller sykle i det tempo en selv ønsker. De kan oppsøkes i vilkårlig rekkefølge, og for hvert besøk tildeles poeng som kan være en motivasjon for å oppsøke stolpene på nytt, flere ganger. De ivrigste besøker stolpene flere ganger for å samle besøkspoeng og se hvor en kommer i poenglisten.

Stolpejakt utøves både alene eller som hyggelig familieaktivitet. For de mange som skal være hjemme i påsken, er opplegget en spennende fritidsaktivitet som vil være tilgjengelig fram til 15.oktober. Den gir også mulighet til å lære bruke kart til å orientere seg i urbane strøk og i lett tilgjengelig terreng.

Årets opplegg er støttet av Bodø idrettsråd og Bodø kommune, og koordineres gjennom Foreningen Stolpejakten som er en allmennyttig forening med mål om å bidra til økt fysisk aktivitet blant folk flest i hele landet.

Stolpejakten vil bli utvidet til nye områder senere, blant annet på Landegode, i Helligvær, i Misvær og Sulitjelma og på Rognan. Muligens også på  Kjerringøy. En «ekspedisjon» til disse stedene for å gå på stolpejakt, vil gi mulighet til å bli kjent på nye steder utenfor bysentrum og Mørkved bydel.

Selv om det stedvis er mye snø i Bodø nå i begynnelsen av april, så vil årets stolpejakt by på mange hyggelige opplevelser som veggkunst, skulpturer og utsiktspunkt.

Selv om stolpejakten er et gratistilbud for alle, så håper vi mange vil støtte o-gruppas frivillige arbeid med å lage stolpejakt. Det kan gjøres ved å vipse en støtte til 24426, B&OI Orientering, merket «Stolpejakten i Bodø». Dersom du har besøkt 60 stolper i Bodø kommune og betalt en frivillig deltakeravgift på kr 100, så vil du være med i trekningen av gavekort ved sesongslutt.

Share

Protokoll fra fortsettende årsmøte 20.3.2023

Til stede:

Lotte Myklemyr, Marte Fallbakken Berge, Marit Wenseth Kure, Anders Kure, Torkel Irgens, Jakob Hunstad, Joar Gjerdahl, Marianne Pettersen, Regula Høsli, Arne Kristian Nordhei, Åge Mohus, Trude Mohus, MArtin Finstad, Per Rekkedal, Morten Selnes og Leif Magne Eggestad

Innkallingen ble godkjent og Morten Selnes ble valgt til møteleder.

Sak 1: Valg av ny leder

Ingen ble valgt, nytt fortsettende årsmøte må avholdes etter påske. Valgkomiteen styrkes med medlemmer valgt på siste årsmøte, samt at Torkel Irgens (kretsleder) også ville bidra i arbeidet. Fung leder av valgkomiteen fikk ros for epost som var sendt ut til medlemmer med oppfordring om å melde seg som ny leder.

Share