Innendørs idretts- og fritidsaktiviteter for personer 20 år eller eldre, utsettes t.o.m. tirsdag 23. februar. Utendørs aktivitet kan gjennomføres som vanlig

Fra Bodø kommune, via Bodø idrettsråd, har vi mottatt flg melding (oppdatert 16.2.): Til alle idrettslag i Bodø kommune, Kriseledelsen i Bodø kommune har i dag besluttet følgende lokale tiltak: Innendørs idretts- og fritidsaktivitet for personer 20 år eller eldre Les mer →

Share