Organisert tirsdagstrening avlyses inntil videre og planlagt kurs utsettes. Vakta på Bodin bortfaller også.

På bakgrunn av helsemyndighetenes føringer i den vanskelige koronasituasjonen ber Norges idrettsforbund og orienteringsforbundet at all idrett, treninger og konkurranser opphører med umiddelbar virkning.  Det betyr at det ikke blir vanlige tirsdagstreninger eller planlagt vintercup 17.3, samt at kurset i løypelegging 18.3. må avlyses. Les mer →

Share