Organisert tirsdagstrening avlyses inntil videre og planlagt kurs utsettes. Vakta på Bodin bortfaller også.

På bakgrunn av helsemyndighetenes føringer i den vanskelige koronasituasjonen ber Norges idrettsforbund og orienteringsforbundet at all idrett, treninger og konkurranser opphører med umiddelbar virkning. 

Det betyr at det ikke blir vanlige tirsdagstreninger eller planlagt vintercup 17.3, samt at kurset i løypelegging 18.3. må avlyses. Vi saster på å gjennomføre kurset senere.

Ettersom Bodin vgs ikke skal gjennomføre normal klasseromsundervisning og idrettsbygget stenges for utleie, så betyr det også at klubbens vaktsystem bortfaller fra uke 11 og antakelig til påske. Nærmere info vil kunne bli lagt ut senere på klubbens hjemmeside.

Share

Comments are closed.