Fremhevet innlegg

Turorientering – Stolpejakten – Terminlista – Fart-med-kart – 2023

Viktig informasjon om årets sesong – 2023. Informasjon om våre hovedaktiviteter finner du i menyene øverst:

Viktig info om du er ny i klubben:

Hvordan bli medlem? — Påmelding til løp i Eventor.

Hvis du er ny i klubben, hva trenger du da? Her er en liten guide.

Hvordan melde seg på? De erfarne av oss forhåndspåmelder oss via eventor, senest dagen før. Det letter arbeidet for arrangør og tidtaker. Det er også mulig å melde seg på ved oppmøte. For helt nye, møt opp og meld deg på ved oppmøte. Etter hvert, hvis dette er noe for deg, så kan du også registrere deg på eventor.

Resultater legges forløpende ut her.

Share

Årsmøte 6.februar, oppdatert saksliste og dokumenter til årsmøtet

Vedlagt saksliste er oppdatert og viser de valg som årsmøte må gjøre.

Vi oppfordrer medlemmer til å svare ja til verv når valgkomiteen spør om det.

Øvrige saksdokument vil bli lagt ut fortløpende etter hvert som de er ferdige og styrebehandlet. Saksdokumenter til sak 8, 9, 11, 12, 13 og 14 er nå lagt ut. Ingen innkomne forslag eller saker til sak 10.

Share

Politiattest

Norges Idrettsforbund har vedtatt at alle idrettslag som tilbyr idrett til barn og ungdom under 18 år (mindreårige) eller til personer med utviklingshemming, skal – uten unntak – hente inn politiattester fra alle med tillits- eller ansvarsforhold til slike utøvere. Trenere, instruktører, lagledere og andre med direkte kontakt med mindreårige eller personer med utviklingshemming vil alltid ha et ansvars- eller tillitsforhold og være omfattet av ordningen. For andre oppgaver må idrettslaget foreta en konkret vurdering av oppgavene. Kravet til politiattest gjelder ikke for personer under 15 år. 

Styret i B&OI orientering har vedtatt at alle som har følgende verv/oppgaver i klubben skal fremvise politiattest:

–       Alle medlemmer av Idretts- og rekrutteringsutvalget (IRU)

–       Alle som har ansvar for Fart-med-Kart 

–       Alle som har ansvar for B&OI Ung

–       Alle som tar ansvar ved andre arrangement for barn og unge, for eksempel Barnas Idrettsdag, Sommeridrett ol.

–       Reiseledere til orienteringsarrangement der barn og ungdom under 18 år eller personer med utviklingshemming deltar

Her finner du mer informasjon om politiattestordningen i norsk idrett og hvordan du skal søke politiattest: https://www.idrettsforbundet.no/tema/politiattest/

Ansvarlig for politiattestordningen i B&OI IF Orientering er Marianne Pettersen, mail: marianne.pettersen23@gmail.com

Share