Lagslov og organisering

Klubbens organisasjonsplan vedtas på Årsmøtet:

Se ellers siden «Styret og kontakter» for nærmere informasjon.

Lagsloven etter siste endring fra 1.1.2020:

Bakgrunn for de siste endringer av lagsloven januar 2013 og 2020:

Idrettsstyret vedtok ny lagsnorm i 2019 på bakgrunn av endringer i NIFs lovverk.Idrettslaget skal ha en lov som er i samsvar med NIFs lov og denne lovnormen. Loven skal godkjennes av idrettskretsen. Lovnormen er ufravikelig og inneholder et minimum av det idrettslaget må ha i sin egen lov. NIFs lov og lovnorm for idrettslag skal legges til grunn i alt lovarbeid i idrettslaget. B&OI Orienterings opprinnelige lov ble vedtatt av årsmøtet og godkjent av idrettskretsen i 2007, og var basert på dagjeldende lovnorm. Loven ble oppdatert på årsmøet i 2020 i henhold til den nye lovnormen. Oppdatert lov skal godkjennes av idrettskretsen og trer i kraft straks dersom de endringer vi gjør i nåværende lov bare er en følge av endringer i NIFs lov. Siste formelle vedtak om endring av loven, ble gjort i styremøte 7.12.2019, gjeldende fra 1.1.2020. Info om dette ble gitt på Årsmøtet i 2020.
 
I 2013 kom det mer detaljerte bestemmelser på en rekke punkter jfr kap II om tillitsvalgte mv og et eget kap III om økonomi. På denne måten møter idretten behovet for ryddig opptreden i forhold til nye utfordringer som samfunnsutviklingen generelt stiller den overfor. Som idrettslag i en idrettslagsallianse har lovnormen en egen §2B som beskriver mer detaljert konsekvensene av denne organisasjonsformen for idrettslaget.
 
Fra 2020 ble revisor erstattet med Kontrollutvalg, jf. §21.
 
Det finnes egne maler for Årsmøteinnkalling og Årsmøteprotokoller på NIFs sider  
 
Annet:  Alliansemodellen [kommer]
Share