Bli medlem

Bli medlem i B&OI Orientering

For å bli medlem i Bodø & Omegn IF Orientering sender du e-post til okonomi.bodo.o.gr@gmail.com. Oppgi

  • navn, fødselsdato, adresse, e-postadresse og telefonnummer, samt type medlemskap til personen(e).

Ansvar for medlemsregistrering er i 2023/24 styremedlem og kasserer Trude Mohus. Telefon 481 79 179.

I og med at B&OI Orientering er del av et allianseidrettslag innebærer medlemskap at man er medlem i både klubben og B&OI-allianse.

Fra og med 2019 blir kontingent-krav sendt ut via Min Idrett. 

Medlemskontingent

Gjeldende satser er som angitt under. Medlemskontingent blir fakturert.

Kategorier for medlemskap (vedtatt februar 2023)

Familie
 kr.800-
   Par/foreldre med barn under 21 år
Hovedmedlem
 kr.400,-
   Enkeltmedlem  21 år og eldre
Barne og Ungdomsmedlem
 kr.250,-
   Enkeltmedlem, opp til og med 20 år
Rekrutt kr 250 Enkeltmedlem lav sats til og med 20 år
Støttemedlem
 kr.200,-
Beregnet på dem som gjerne vil støtte og være  medlem av klubben, men som
er lite aktive. Støttemedlemmer kan delta i klubbens arrangementer, men må
betale alle startkontingenter selv. De har ikke stemmerett på Årsmøtet.Dersom du ønsker å slettes fra klubbens medlemsregister, gi beskjed til kasserer (se øverst på siden).

Share