Medlem

Bli medlem i B&OI Orientering

For å bli medlem i Bodø & Omegn IF Orientering sender du e-post til okonomi.bodo.o.gr@gmail.com. Oppgi navn, fødselsdato, adresse, e-postadresse og telefonnummer, samt type medlemskap til personen(e). I og med at B&OI Orientering er del av et allianseidrettslag innebærer medlemskap at man er medlem i både orienteringslaget og B&OI-alliansen.

Fra og med 2019 blir kontingentskrav sendt ut via «Min Idrett»

Medlemskontigent

Gjeldende satser er som angitt under. Medlemskontingent blir fakturert.

Kategorier for medlemskap (vedtatt januar 2013, og videreført 2018)

Familie
 kr.600-
   Par/foreldre med barn under 20 år
Hovedmedlem
 kr.300,-
   Enkeltmedlem  20 år og eldre
Ungdomsmedlem
 kr.200,-
   Enkeltmedlem 14-19 år
Rekruttmedlem
 kr.200,-
   Enkeltmedlem under 14 år
Støttemedlem
 kr.150,-
   Beregnet på dem som gjerne vil støtte og være  medlem av klubben, men som
er lite aktive. Støttemedlemmer kan delta i klubbens arrangementer, men må
betale alle startkontingenter selv. De har ikke stemmerett på Årsmøtet.Dersom du ønsker å slettes fra klubbens medlemsregister, gi beskjed til kasserer (se øverst på siden).

Share