Medlem

Bli medlem i B&OI Orientering

For å bli medlem i Bodø & Omegn IF Orientering sender du e-post til okonomi.bodo.o.gr@gmail.com. Oppgi navn, fødselsdato, adresse, e-postadresse og telefonnummer, samt type medlemskap til personen(e). I og med at B&OI Orientering er del av et allianseidrettslag innebærer medlemskap at man er medlem i både orienteringslaget og B&OI-alliansen.

Medlemskontigent

Gjeldende satser er som angitt under. Medlemskontingent blir fakturert.

Kategorier for medlemskap (vedtatt januar 2013, og videreført 2018)

Familie
 kr.600-
   Par/foreldre med barn under 20 år
Hovedmedlem
 kr.300,-
   Enkeltmedlem  20 år og eldre (født før 1993)
Ungdomsmedlem
 kr.200,-
   Enkeltmedlem 14-19 år (født 1993-2000)
Rekruttmedlem
 kr.200,-
   Enkeltmedlem under 14 år
Støttemedlem
 kr.150,-
   Beregnet på dem som gjerne vil støtte og være  medlem av klubben, men som
er lite aktive. Støttemedlemmer kan delta i klubbens arrangementer, men må
betale alle startkontingenter selv. De har ikke stemmerett på Årsmøtet.Dersom du ønsker å slettes fra klubbens medlemsregister, gi beskjed til kasserer (se øverst på siden).

Share