Månedlige arkiver: januar 2022

NM Sprintorientering 2024 i Bodø

Bra oppmøte og gode innspill på medlemsmøtet om klubben skal søke om NM Sprintorientering i 2024. I tillegg til medlemmer fra egen klubb, så deltok også Tverlandet ILs orienteringsgruppe. De som ikke hadde anledning til å være til stede, kan lese presentasjonen som vi benyttet og som vi fikk konstruktive tilbakemeldinger på. Styret vil på onsdag 26.jan fatte endelig beslutning

Share

Medlemsmøte, torsd. 20.jan. kl 19 på Bodin vgs

Styret inviterer alle medlemmer til møte om NM Sprintorientering i Bodø 9.-12.mai 2024?

I tillegg til egne medlemmer inviteres også medlemmer i Tverlandets IL o-gruppe, ettersom de har gitt melding om at de gjerne vil påta seg hovedansvaret for ett av løpene. Det betyr at B&OI orientering vil få ansvaret for to av løpene som inngår. Styret ønsker at alle medlemmene skal få mulighet til å komme med synspunkt. Morten S og styreleder mfl vil informere om forarbeid som er gjort, og komme med noen ideer om hvordan et slikt nasjonalt arrangement kan nyttes til å synliggjør og forhåpentligvis bidra til å øke rekrutteringen til orienteringsporten. Klubbene må sende tilbakemelding/søknad til NOF innen utgangen av januar.

Vel møtt!

Share

Klubbens langtidsplan 2022-2025 HØRINGSUTKAST

I styremøte 6.jan besluttet vi å legge ut et utkast til Strategi- og langtidsplan for perioden 2022-2025 på klubbens hjemmeside og FB gruppe, slik at styret kan få tilbakemeldinger før det behandles i neste styremøte 26.jan og legges fram som forslag I Årsmøtet 10.februar. Innspill kan gis via epost til: leifmag@online.no, eller som kommentar på klubbens FB gruppe. Ber om tilbakemelding innen 22.januar.

Share

Innkalling til Årsmøte i B&OI Orientering, torsdag 10.februar 2022 kl 1830. (Bodin vgs)

Innkalling, med foreløpig saksliste, er vedlagt. Det kan bli endringer i sakslisten før møtet. Saker som medlemmer ønskes fremmet for årsmøtet, må meldes inn til styret senest mandag 17.januar 2022. Endelig saksliste, med saksdokument, blir lagt ut ca 1.februar. Protokoll fra forrige årsmøte i 2021 er tidligere lagt ut på klubbens hjemmeside.

Share