Medlemsmøte, torsd. 20.jan. kl 19 på Bodin vgs

Styret inviterer alle medlemmer til møte om NM Sprintorientering i Bodø 9.-12.mai 2024?

I tillegg til egne medlemmer inviteres også medlemmer i Tverlandets IL o-gruppe, ettersom de har gitt melding om at de gjerne vil påta seg hovedansvaret for ett av løpene. Det betyr at B&OI orientering vil få ansvaret for to av løpene som inngår. Styret ønsker at alle medlemmene skal få mulighet til å komme med synspunkt. Morten S og styreleder mfl vil informere om forarbeid som er gjort, og komme med noen ideer om hvordan et slikt nasjonalt arrangement kan nyttes til å synliggjør og forhåpentligvis bidra til å øke rekrutteringen til orienteringsporten. Klubbene må sende tilbakemelding/søknad til NOF innen utgangen av januar.

Vel møtt!

Share