Klubbens langtidsplan 2022-2025 HØRINGSUTKAST

I styremøte 6.jan besluttet vi å legge ut et utkast til Strategi- og langtidsplan for perioden 2022-2025 på klubbens hjemmeside og FB gruppe, slik at styret kan få tilbakemeldinger før det behandles i neste styremøte 26.jan og legges fram som forslag I Årsmøtet 10.februar. Innspill kan gis via epost til: leifmag@online.no, eller som kommentar på klubbens FB gruppe. Ber om tilbakemelding innen 22.januar.

Share