Månedlige arkiver: februar 2016

Medlemskontigent 2016

Medlemskontingent for 2016 blir nå fakturert. Kontingenten faktureres fra klubbens medlemsregister i Klubbadmin. Faktura sendes til de e-postadressene som er registrert i Klubbadmin. Dersom du mottar en faktura som ikke stemmer overens med ditt/deres medlemskap ber vi om at tilbakemelding sendes som svar på e-posten.

Når det gjelder familiekontingent er Klubbadmin satt opp slik at faktura blir sendt til alle e-postadressene familiemedlemmene er registrert med. Fakturaene er imidlertid identiske og skal bare betales en gang.

Det er viktig at kontingent betales til bankkontonummeret som står på fakturaen og at kidnummer brukes. Bankkontonummeret er ikke klubbens ordinære kontonummer, men et kontonummer som tilhører Buypass. B&OI orientering har inngått brukerstedsavtale med Buypass og innbetalt kontingent videresendes vår konto ukentlig.

Henvendelser vedrørende medlemsavgift kan rettes til frode.ikdahl@signalbox.no eller på e-post til Torkel Irgens.

Share

Ny NM-flyer

Det er nå laget en ny flyer som skal leveres ut på ulike arrangementer rundt omkring i landet, i håp om å lokke til oss litt flere løpere. Den er i trykken nå. Alle som skal reise ut og delta på løp eller andre arrangementer må ta flyeren med seg og dele ut.

Flyer, forsiden

Flyer, forsiden

Flyer, baksiden

Flyer, baksiden

Share

Møte i NM-komiteen

I går søndag 14.februar møttes hovedkomiteen for NM-uka 2016. Vi satser å møtes en gang i måneden framover, og håper også å være litt mer synlige enn vi har vært fram til nå.

Det er et svært kompleks arrangement som krever det beste av oss, og mye avhenger av god planlegging. Vi vil i tiden framover prioritere å få fylt ut listene hvem som skal jobbe hvor (dugnadsoversikt). Alle må regne med å få tildelt oppgaver. Er det noen med helt spesielle ønsker å så ta gjerne kontakt med løpsleder Lars Reitan eller NM-koordinator Torkel Irgens.

2016-02-15_bodovgNM-komiteens hovedgrupper er løpsleder, kart/løyper, arena, PR/markedsføring, permiering/bankett, løpskontor, økonomi, parkering/transport samt kafe. Det er kun sistnevnte som foreløpig ikke er helt besatt.

I går var vi blant annet på befaring på Bodø videregåenes flotte, nye kantine, hvor vi planlegger å holde banketten.

Neste møte er søndag 13.mars.

NM-ukas hjemmeside: https://onm2016.wordpress.com/

 

Share

Valg 2016; styre og utvalg.

Sist mandag var det Årsmøte, med valg. Følgende ble valgt inn i styre og utvalg. Vi gratulerer og ser fram til et svært spennende år.

Styret:

Leder: Torkel Irgens

Nestleder: Morten Selnes

Styremedlemmer: Asgeir Jordbru, Marta Kalvig Skogan

Varamedlemmer: Katrine Kalvig, Janne Anita Nilsen

 

Idrettsutvalget:

Leder: Elisabet Kongsbakk

Medlemmer: Anders Kure, Steve Samuelsen, Marit Johnsen

 

Materiell- og Hammarliutvalget:

Leder: Carl B. Bjørseth

Medlemmer: Per Dalhaug, Geir Moen

 

Informasjonsutvalget:

Leder: Arne Kristian Nordhei

 

Rekrutteringsutvalget:

Leder: Morten Tjønndal

Medlemmer: Cato Sæterm, Trond Ertsgård

 

Turo-utvalget:
Leder
: Marit Lunde

Per Dalhaug, Per Rekkedal, Elisabeth Bergquist, Lisbeth Lunde

 

Egne funksjonsansvarlige:

Kasserer: Frode Ikhdal

Vaktliste Bodin vgs: Åge Mohus

Kartforvalter: Arild Hegreberg

Kartleder: Arild tar hand om dette i 2016

 

Revisorer:

Anita Eriksen (Jon Øverås vara)

 

Valgkomite:

Leder: Marit Bjørnevik

Medlemmer: Elisabet Kongsbakk og Morten Tjønndal

Share

Saksliste Årsmøte 2015

Innkalling til årsmøte.                     

 

Årsmøte avholdes mandag 1 februar 2016 kl 1830 på Bodin videregående skole.

 

Forslag og saker som medlemmene ønsker behandlet på årsmøtet må være sendt styret senest mandag 18. januar 2016.

 

Saksliste:

 1. Åpning herunder godkjenning av stemmeberettigede.
 2. Godkjenning av innkalling, saksliste og forretningsorden.
 3. Valg av dirigent, referent og 2 protokollunderskrivere.
 4. Årsmelding 2015
 5. Revidert regnskap 2015
 6. Innkomne forslag og saker.

– vedtak av ny lovnorm for alle idrettslag, se eget vedlegg.

– styret orientere om arbeidet med planer for NM uka 2016

 1. Kontingent 2016
 2. Budsjett 2016
 3. Organisasjonsplan 2016
 4. Valg:
 1. Leder og nestleder
 2. 2 styremedlemmer og 2 varamedlemmer
 3. Øvrige valg i henhold til klubbens organisasjonsplan
 4. Representanter til ting og møter i de organisasjoner laget er tilsluttet Nordland orienteringskrets og Bodø Idrettsråd
 5. Valgkomite med leder og 2 medlemmer og 1 varamedlem for neste årsmøte (styrets innstilling)
 1. Avslutning.

 

Alle medlemmer ønskes velkommen.

For å ha stemmerett må man være fylt 15 år, og hatt gyldig medlemskap i minst 1 måned og ha betalt medlemskontingent for 2015 (NIF’s lov).

 

 

Hilsen

Styret

 

Endelig saksliste med saksdokumenter vil være tilgjengelig på idrettslagets hjemmeside www.bodo-orientering.no en uke før årsmøtet.

Share