Valg 2016; styre og utvalg.

Sist mandag var det Årsmøte, med valg. Følgende ble valgt inn i styre og utvalg. Vi gratulerer og ser fram til et svært spennende år.

Styret:

Leder: Torkel Irgens

Nestleder: Morten Selnes

Styremedlemmer: Asgeir Jordbru, Marta Kalvig Skogan

Varamedlemmer: Katrine Kalvig, Janne Anita Nilsen

 

Idrettsutvalget:

Leder: Elisabet Kongsbakk

Medlemmer: Anders Kure, Steve Samuelsen, Marit Johnsen

 

Materiell- og Hammarliutvalget:

Leder: Carl B. Bjørseth

Medlemmer: Per Dalhaug, Geir Moen

 

Informasjonsutvalget:

Leder: Arne Kristian Nordhei

 

Rekrutteringsutvalget:

Leder: Morten Tjønndal

Medlemmer: Cato Sæterm, Trond Ertsgård

 

Turo-utvalget:
Leder
: Marit Lunde

Per Dalhaug, Per Rekkedal, Elisabeth Bergquist, Lisbeth Lunde

 

Egne funksjonsansvarlige:

Kasserer: Frode Ikhdal

Vaktliste Bodin vgs: Åge Mohus

Kartforvalter: Arild Hegreberg

Kartleder: Arild tar hand om dette i 2016

 

Revisorer:

Anita Eriksen (Jon Øverås vara)

 

Valgkomite:

Leder: Marit Bjørnevik

Medlemmer: Elisabet Kongsbakk og Morten Tjønndal

Share