Saksliste Årsmøte 2015

Innkalling til årsmøte.                     

 

Årsmøte avholdes mandag 1 februar 2016 kl 1830 på Bodin videregående skole.

 

Forslag og saker som medlemmene ønsker behandlet på årsmøtet må være sendt styret senest mandag 18. januar 2016.

 

Saksliste:

 1. Åpning herunder godkjenning av stemmeberettigede.
 2. Godkjenning av innkalling, saksliste og forretningsorden.
 3. Valg av dirigent, referent og 2 protokollunderskrivere.
 4. Årsmelding 2015
 5. Revidert regnskap 2015
 6. Innkomne forslag og saker.

– vedtak av ny lovnorm for alle idrettslag, se eget vedlegg.

– styret orientere om arbeidet med planer for NM uka 2016

 1. Kontingent 2016
 2. Budsjett 2016
 3. Organisasjonsplan 2016
 4. Valg:
 1. Leder og nestleder
 2. 2 styremedlemmer og 2 varamedlemmer
 3. Øvrige valg i henhold til klubbens organisasjonsplan
 4. Representanter til ting og møter i de organisasjoner laget er tilsluttet Nordland orienteringskrets og Bodø Idrettsråd
 5. Valgkomite med leder og 2 medlemmer og 1 varamedlem for neste årsmøte (styrets innstilling)
 1. Avslutning.

 

Alle medlemmer ønskes velkommen.

For å ha stemmerett må man være fylt 15 år, og hatt gyldig medlemskap i minst 1 måned og ha betalt medlemskontingent for 2015 (NIF’s lov).

 

 

Hilsen

Styret

 

Endelig saksliste med saksdokumenter vil være tilgjengelig på idrettslagets hjemmeside www.bodo-orientering.no en uke før årsmøtet.

Share