Kategoriarkiv: kontingent

Medlemskontingent 2020

Medlemskontingenten for 2020 er nå sendt til medlemmene på mail og vi ber om at dere betaler den innen utgangen av april.

Klubben benytter NIFs system Klubbadmin til administrasjon av medlemsregisteret og utsendelse/innbetaling av kontingent. Dette systemet forenkler klubbens arbeid knyttet til kontingentinnbetaling og purring, så vi ber om at dere så langt det er mulig betaler kontingenten via Min idrett som det er lenket til i mailen dere har mottatt.  

Dersom det skulle by på problemer for noen av dere å betale via Min idrett, så er det mulig å betale fakturaen på vanlig måte uten å gå via Min idrett, men det medfører noe mer administrasjon for klubben. Dersom noen av dere som har mottatt kontingentkrav, ikke lenger ønsker å stå som medlem i B&OI Orientering, så er det viktig at dere sender beskjed om dette snarest mulig så vi unngår unødvendige purringer.  

Hvis det er noen som ikke har mottatt mail med kontingentkrav og som mener at de skal være registrert som medlem, er det også viktig at dere gir beskjed slik at vi får ordnet opp i dette.  Beskjedene sendes på mail til klubbens maiadresse okonomi.bodo.o.gr@gmail.com 

Kontingent: https://bodo-orientering.no/?page_id=2936

Share

Medlemskontingent 2018 (purring)

Purring på medlemskontingent blir sendt ut i 22.mars. Dersom du ikke har mottatt faktura eller purring, men skal være medlem, send en e-post til okonomi.bodo.o.gr@gmail.com så får vi sjekke det opp. Vi kan f.eks. ha feil e-postadresse registrert. Det skal også være funksjonalitet for å betale via MinIdrett, men det har jeg ikke testa ut.

Dersom du har mottatt faktura eller purring men ikke ønsker å være medlem, send en e-post til okonomi.bodo.o.gr@gmail.com. Det er i alles interesse at medlemsregisteret er så korrekt som mulig.

Share

Medlemskontingent 2017

Frode Ikdahl melder: Medlemskontingenten for 2017 blir sendt ut med det første. Varsel genereres fra medlemsregisteret Klubbadmin og sendes til e-postadressene den enkelte er registrert med. Innbetaling skjer ikke til klubbens ordinære bankkonto, men til en konto hvor NIF videreformidler innbetalingene til B&OI hvis noen skulle lure.

Familiemedlemmer kan nok oppleve å få flere likelydende krav. Det kan enten skyldes at man er registrert med flere e-postadresser eller at flere medlemmer har samme e-postadresse. Jeg har ikke funnet ut noen måte å unngå dette på, så dere får bare leve med det.

Share

Medlemskontigent 2016

Medlemskontingent for 2016 blir nå fakturert. Kontingenten faktureres fra klubbens medlemsregister i Klubbadmin. Faktura sendes til de e-postadressene som er registrert i Klubbadmin. Dersom du mottar en faktura som ikke stemmer overens med ditt/deres medlemskap ber vi om at tilbakemelding sendes som svar på e-posten.

Når det gjelder familiekontingent er Klubbadmin satt opp slik at faktura blir sendt til alle e-postadressene familiemedlemmene er registrert med. Fakturaene er imidlertid identiske og skal bare betales en gang.

Det er viktig at kontingent betales til bankkontonummeret som står på fakturaen og at kidnummer brukes. Bankkontonummeret er ikke klubbens ordinære kontonummer, men et kontonummer som tilhører Buypass. B&OI orientering har inngått brukerstedsavtale med Buypass og innbetalt kontingent videresendes vår konto ukentlig.

Henvendelser vedrørende medlemsavgift kan rettes til frode.ikdahl@signalbox.no eller på e-post til Torkel Irgens.

Share

Medlemsinformasjon fra Styret våren 2015

Til alle medlemmer i B&OI orientering.

Bodø 21. februar 2015.

Takk for sist til dere alle som var på årsmøtet. Det var både hyggelig og inspirerende. Imponerende at så mange tar på seg ulike tillitsverv, og vil være med å gjøre en innsats for klubben også dette året og denne sesongen Vi i styret: Torkel Irgens – leder, Morten Selnes – nestleder, Janne Nilsen og Asgeir Jordbru – styremedlemmer, vil gjerne få informere om følgende tema.

Redesignet hjemmeside

https://bodo-orientering.no

Arne Kristian Nordhei har gjort og gjør en kjempeinnsats med hjemmesiden, og den har nå fått et helt nytt design. Her legges all info om det som skjer i klubben.Sjekk hjemmesiden ofte. Dette er vår viktigste kommunikasjonskanal om alt som skjer. De fleste nyhetene kommer også på vår facebookside.

Medlemskontingenten

– er uforandret fra 2014 (og 2013).

Se mer info på hjemmesida, under punkt om lagshåndboka, økonomi, medlemskap.

  • Familie – kr 600.-     HUSK Å MERKE MED NAVN HVEM MEDLEMSKAPET GJELDER
  • Hovedmedlem – kr 300.-
  • Ungdomsmedlem, rekrutt medlem – kr 200.-
  • Beløpet betales inn på konto: 0530 41 86862

Adresse: B&OI orientering, postboks 251, 8001 Bodø.

 

Medlemsinfo – Min idrett

https://minidrett.nif.no/Statics/About

Alle som er medlemmer i et idrettslag skal registrere seg i idrettsforbundets database. Medlemmer kan logge seg på denne basen via ”minidrett” på en enkel måte, Se nettstedet ovenfor.

Her registreres navn, adresse, mobil og mail. Disse dataene gjør at vi enkelt kan sende ut både mail og sms til dere ved behov.

Hele vårt medlemsregister er nå registrert i KlubbAdmin https://klubbadmin.nif.no/default.aspx med de medlemmer som var registrert i 2014. Dere må selv oppdatere de personlige dataene hvis der skjer endringer, f. eks hvis noen bytter mail (skjer ofte ved jobb skifte).

Vi anbefaler at dere registrerer en privat mail adresse, og ikke jobb mail. Hvis dere skulle glemme passordet, så kan dette enkelt sendes til den registrerte mail adressen.

Alle medlemsdata som er registrert av dere er tilgjengelig for den som er ansvarlig for medlemsregistreringen i vår klubb, dvs Frode Ikdahl (frode.ikdahl@signalbox.no).

Ta gjerne kontakt med han hvis dere har spørsmål om dette.

Registrert er tilgjengelig for den som er ansvarlig for medlemsregistreringen i vår klubb, dvs Frode Ikdahl så kan dette enkelt

NNM på ski  – dugnad

http://nnm2015.no

Vi har laget et eget skriv om dette: Dugnad ski-NNM 20-22. mars 2015

Nordland 3-dagers og KM helg 19-21. juni

http://nordland3dagers.weebly.com

Et av vårens høydepunkter blir Nordland 3 dagers på Fauske og i Sulitjelma. Sett av datoen.

Medlemsmøte onsdag 25. mars på Bodin vdg

(mer info kommer på hjemmesiden)

– med info om årets sesong

– med ide-dugnad om NM uka i 2016 – http://onm2016.wordpress.com

– med bestilling av klubb klær

– med info om Min idrett – medlemsregistrering

– med mer

 

Vi sees.

 

Hilsen styret

Ved Torkel Irgens

 

Share