Medlemskontingent 2018 (purring)

Purring på medlemskontingent blir sendt ut i 22.mars. Dersom du ikke har mottatt faktura eller purring, men skal være medlem, send en e-post til okonomi.bodo.o.gr@gmail.com så får vi sjekke det opp. Vi kan f.eks. ha feil e-postadresse registrert. Det skal også være funksjonalitet for å betale via MinIdrett, men det har jeg ikke testa ut.

Dersom du har mottatt faktura eller purring men ikke ønsker å være medlem, send en e-post til okonomi.bodo.o.gr@gmail.com. Det er i alles interesse at medlemsregisteret er så korrekt som mulig.

Share