Innkalling til Årsmøte i B&OI Orientering, torsdag 10.februar 2022 kl 1830. (Bodin vgs)

Innkalling, med foreløpig saksliste, er vedlagt. Det kan bli endringer i sakslisten før møtet. Saker som medlemmer ønskes fremmet for årsmøtet, må meldes inn til styret senest mandag 17.januar 2022. Endelig saksliste, med saksdokument, blir lagt ut ca 1.februar. Protokoll fra forrige årsmøte i 2021 er tidligere lagt ut på klubbens hjemmeside.

Share