NOOK Kretsting – saker til behandling/drøfting

Invitasjon til Kretsting: Invitasjon til NOOK Kretsting 2018

Vi har mottatt følgende melding fra kretsen:

Styret (NNOK) har under forberedelse saker til kretstinget og sender ut noen «foreløpige saker» nå slik at klubbene får anledning til å drøfte disse i forbindelse med sine årsmøter i forkant av kretstinget. Her vurderes «Strategiplan NOOK 2018-2020» som den viktigste.

For å få til en viss medvirkningsprosess og en kvalitetssikring av innholdet i sakene åpnes det for å gi innspill til styret i forhold til alle sakene. Frist for tilbakemelding settes til  31.januar 2018.

I forhold til utkastet til «NOOK Årsmelding 2017» forventes klubbene om å gi konkrete tilbakemeldinger til undertegnede på følgende innen samme frist:

–          Medlems- og aktivitetsoversikt 2017

–          Tur – O – registreringer 2017

–          Fullførte kart 2017/Ajourført kartoversikt

–          Statistikk over sportslige resultater 2017

På Kretstinget vil det også bli lagt fram en egen sak som omhandler kretsens støtte til trenings-/miljøsamlinger for barn og ungdom.

Dokumenter (årsmelding er bare «kladd» ennå):

Share