Kategoriarkiv: vaktliste

Vaktliste våren 2020 (første del) – OPPDATERT

For å få denne vaktkabalen til «å gå opp», er følgende prinsipper benyttet: 1) Aktive familier og aktive pensjonister får opptil to vakter, 2) Nylig innmeldte medlemmer får ingen vakt.

Vakta varer fra 1600 til 2115 mandag til fredag

Vaktansvarlig påser og er ansvarlig for:

 • Å fordeles/ organisere vaktene den aktuelle uka. Medhjelperne kontaktes i god tid i forvegen!  
 • At vaktnøkkel leveres fra siste vakt foregående uke, og videre til vaktansvarlig påfølgende uke
 • Å gi enkel opplæring til «nye» vakter
 • Sende kort melding til Åge (pr e-post, helst) om gjennomført vaktuke, spesielt hvis noen reserver kontaktes

Den enkelte er an­svarlig for å bytte med en annen dersom uka/ dagen ikke passer.

Vaktnøkkelen passer til postkassa i gangen i gymbygget på Bodin. Her finnes øvrige viktige nøkler oppbevart!. Ekstra vaktnøkkel finnes hos Per Dalhaug (92426583).

Vaktrommet er første dør til høyre i gymbygget. Her ligger en perm med instruks for vakta og oversikt over leietakere. Her finnes også laminerte etasjekart over Bodin vgs. til bruk på vakta.

Mørkved, 27. desember 2019, Åge Mohus (906 65445)

Share

Vaktlista januar-april 2019

Vaktlista lastes ned her: Vaktliste-v2019-1 

For å få denne vaktkabalen til «å gå opp», er følgende prinsipper benyttet: 1) Aktive familier og aktive pensjonister får opptil to vakter, 2) Nylig innmeldte medlemmer får ingen vakt.

 

Vakta varer fra 1600 til 2115 mandag til fredag

Vaktansvarlig påser og er ansvarlig for:

 • Å fordeles/ organisere vaktene den aktuelle uka. Medhjelperne kontaktes i god tid i forvegen!
 • At vaktnøkkel leveres fra siste vakt foregående uke, og videre til vaktansvarlig påfølgende uke
 • Å gi enkel opplæring til «nye» vakter
 • Sende kort melding til Åge (pr e-post, helst) om gjennomført vaktuke, spesielt hvis noen reserver kontaktes

Den enkelte er an­svarlig for å bytte med en annen dersom uka/ dagen ikke passer.

Vaktnøkkelen passer til postkassa i gangen i gymbygget på Bodin. Her finnes øvrige viktige nøkler oppbevart!. Ekstra vaktnøkkel finnes hos Per Dalhaug (92426583).

Vaktrommet er første dør til høyre i gymbygget. Her ligger en perm med instruks for vakta og oversikt over leietakere. Her finnes også laminerte etasjekart over Bodin vgs. til bruk på vakta.

Mørkved, 27. desember 2019, Åge Mohus (906 65445)

Vakthold ved Bodin videregående skole (skolens instruks/info)

Det er samme tidspunkter som før, dvs. mandag til fredag 16.00 – 21.15.

Nøkler:

Nøkler finnes i postkassen i gangen.  Følgende nøkler er på knippet: Nøkler til Hovedbygg, nøkkel til Idrettsbygg, nøkkel til Elevlager i Idrettsbygg, nøkkelkort og nøkkel til førstehjelpskap montert på tribune i svømmehall.

Parkering

Vi har fått parkeringstillatelse fra Bodø kommune. Denne gjelder utenfor Idrettsbygg utenfor kontortid. Skiltet ligger i permen. Vær nøye med å legge skiltet tilbake i permen, slik at den neste som har vakt også får glede av den. Det er generelt ikke lov å parkere utenfor døra, men det er merket 2 stk plasser for bevegelseshemmede.

Henvis folk for øvrig til parkeringsplassene

Rutiner

Det er de samme rutiner som gjelder for dette året også, se vedlegg. Sykler og sparker mv. skal ikke hensettes innendørs i inngangspartiet. Dette av hensyn til ev. rømming av byggene.  Forsøk også å få folk til å parkere sykler i god avstand fra inngangsdøra, også dette med hen­blikk på rømming og parkering for bevegelseshemmede.

Rutinen er ellers at dører mellom garderober og svømmehall skal være stengt inntil instruk­tør/badevakt er tilstede i svømme­hallen. Generelt skal hele svømmehallen være stengt dersom det ikke er instruktør/badevakt tilstede i hallen. Vi ber om at dere fokuserer på dette, slik at for eksempel barn ikke har adgang til hallen uten instruktør.

Nye momentet og presiseringer vil ev. finnes i vaktpermen.

Share

Vaktliste for april-juni 2017

Vakta varer fra 1600 til 2115 mandag til fredag. Hele lista her: Vaktliste-v2017-2 (2)

Vaktansvarlig påser og er ansvarlig for:

 • Å fordeles/ organisere vaktene den aktuelle uka. Medhjelperne kontaktes i god tid i forvegen!
 • At vaktnøkkel leveres fra siste vakt foregående uke, og videre til vaktansvarlig påfølgende uke
 • Å gi enkel opplæring til «nye» vakter
 • Sende kort melding til Åge (pr e-post, helst) om gjennomført vaktuke, spesielt hvis noen reserver kontaktes

Den enkelte er ansvarlig for å bytte med en annen dersom uka/ dagen ikke passer.
Vaktnøkkelen passer til postkassa i gangen i gymbygget på Bodin. Her finnes øvrige viktige nøkler oppbevart!. Ekstra vaktnøkkel finnes hos Per Dalhaug (92426583).
Vaktrommet er første dør til høyre i gymbygget. Her ligger en perm med instruks for vakta og oversikt over leietakere. Her finnes også laminerte etasjekart over Bodin vgs. til bruk på vakta.
Mørkved, 30. mars 2017, Åge Mohus (906 65445)

Share

Vaktliste våren 2016

vaktliste_v2016_2Vakta varer fra 1600 til 2115 mandag til fredag

Vaktansvarlig påser og er ansvarlig for:

 • Å fordeles/ organisere vaktene den aktuelle uka. Medhjelperne kontaktes i god tid i forvegen!
 • At vaktnøkkel leveres fra siste vakt foregående uke, og videre til vaktansvarlig påfølgende uke
 • Å gi enkel opplæring til «nye» vakter
 • Sende kort melding til Åge (pr e-post, helst) om gjennomført vaktuke, spesielt hvis noen reserver kontaktes

Last ned hele vaktlisten her.

Den enkelte er an­svarlig for å bytte med en annen dersom uka/ dagen ikke passer.

Vaktnøkkelen passer til postkassa i gangen i gymbygget på Bodin. Her finnes øvrige viktige nøkler oppbevart!. Ekstra vaktnøkkel finnes hos Per Dalhaug (92426583).

Vaktrommet er første dør til høyre i gymbygget. Her ligger en perm med instruks for vakta og oversikt over leietakere. Her finnes også laminerte etasjekart over Bodin vgs. til bruk på vakta.

Mørkved, 29. mars 2016, Åge Mohus (906 65445)

Share

Vaktlisten våren 2016

Skrevet av Åge Mohus

(kommentar Arne Kristian Nordhei: pga problemer med nettsiden ligger vaktlista foreløpig bare i denne nyheten).

2016 blir et spennende år! Klubben skal arrangere NM, ved siden av tur-o og en rekke nærløp. Vaktene på Bodin vårhalvåret er en økonomisk viktig innsats for klubben! Høsten tar våre samarbeidspartnere i Bodø paradekorps seg av!

I år blir arbeidfordeling ekstra viktig. De mest aktive i styre, utvalg og NM-arbeid bør skjermes noe. Det blir neppe mer enn to vakter pr. medlem fram til sommerferien. (Vaktliste del 1 og 2). Vaktjobben er høyst overkommelig både for unge (over 16), «nye» foreldre og garvede vakt-/o-veteraner!

Last ned her: Vaktliste-v2016-1

vakt1_2016

Share

Vaktlista

Vaktlista ligger ikke helt på samme sted som på den gamle nettsiden. Den er nå lagt under Lagshåndboka. Husk og noter dere når dere skal ha vakt. Dette er en dugnad som gir gode inntekter i klubbkassa uten særlig mye arbeid for medlemmene.

Legger ved noen stemningsbilder.

Share