Vaktlisten våren 2016

Skrevet av Åge Mohus

(kommentar Arne Kristian Nordhei: pga problemer med nettsiden ligger vaktlista foreløpig bare i denne nyheten).

2016 blir et spennende år! Klubben skal arrangere NM, ved siden av tur-o og en rekke nærløp. Vaktene på Bodin vårhalvåret er en økonomisk viktig innsats for klubben! Høsten tar våre samarbeidspartnere i Bodø paradekorps seg av!

I år blir arbeidfordeling ekstra viktig. De mest aktive i styre, utvalg og NM-arbeid bør skjermes noe. Det blir neppe mer enn to vakter pr. medlem fram til sommerferien. (Vaktliste del 1 og 2). Vaktjobben er høyst overkommelig både for unge (over 16), «nye» foreldre og garvede vakt-/o-veteraner!

Last ned her: Vaktliste-v2016-1

vakt1_2016

Share