Innendørs idretts- og fritidsaktiviteter for personer 20 år eller eldre, utsettes t.o.m. tirsdag 23. februar. Utendørs aktivitet kan gjennomføres som vanlig

Fra Bodø kommune, via Bodø idrettsråd, har vi mottatt flg melding (oppdatert 16.2.):

Til alle idrettslag i Bodø kommune,

Kriseledelsen i Bodø kommune har i dag besluttet følgende lokale tiltak:

Innendørs idretts- og fritidsaktivitet for personer 20 år eller eldre bør utsettes fram til og med tirsdag 23. februar. Utendørs aktivitet kan gjennomføres som vanlig.

Ungdom 13 – 19 år kan gjenoppta innendørs aktivitet fra og med onsdag 17. februar.

Det vil bli gitt beskjed til enkeltlag/-grupper om ytterligere restriksjoner hvis det er behov for dette. Disse vil i så tilfelle bli orientert direkte.

Tiltakene gjelder fra og med onsdag 17. februar, og fram til og med tirsdag 23. februar. Ny vurdering gjøres da.

Det betyr at kan fortsetter som før, med de planlagte tirsdags- og torsdagstreningen utendørs.

Share

Comments are closed.