Innkalling til årsmøte

Årsmøte avholdes mandag 30. januar 2017 kl 1830 på Bodin videregående skole.

Forslag og saker som medlemmene ønsker behandlet på årsmøtet må være sendt styret senest mandag 16. januar 2017.

Saksliste:

 1. Åpning herunder godkjenning av stemmeberettigede.
 2. Godkjenning av innkalling, saksliste og forretningsorden.
 3. Valg av dirigent, referent og 2 protokollunderskrivere.
 4. Årsmelding 2016
 5. Revidert regnskap 2016
 6. Innkomne forslag og saker. – styret vil orientere særskilt om arbeidet med NM-uka 2016
 7. Kontingent 2017
 8. Budsjett 2017
 9. Organisasjonsplan 2017
 10. Valg:
  1. Leder og nestleder
  2. 2 styremedlemmer og 2 varamedlemmer
  3. Øvrige valg i henhold til klubbens organisasjonsplan
  4. Representanter til ting og møter i de organisasjoner laget er tilsluttet Nordland orienteringskrets og Bodø Idrettsråd
  5. Valgkomite med leder og 2 medlemmer og 1 varamedlem for neste årsmøte (styrets innstilling)Avslutning.

11. Avslutning

Alle medlemmer ønskes velkommen.

For å ha stemmerett må man være fylt 15 år, og hatt gyldig medlemskap i minst 1 måned og ha betalt medlemskontingent for 2016 (NIF’s lov).

Hilsen

Styret

Endelig saksliste med saksdokumenter vil være tilgjengelig på idrettslagets hjemmeside www.bodo-orientering.no en uke før årsmøtet.

Share