Velkommen til Årsmøte 2.februar

I fjor feiret vi med kake på Årsmøtet.

I fjor feiret vi med kake på Årsmøtet.

Årsmøte avholdes mandag 2. februar 2015 kl 1830 på Bodin videregående skole. Forslag og saker som medlemmene ønsker behandlet på årsmøtet må være sendt styret senest mandag 19. januar 2014.

Saksliste:

 1. Åpning herunder godkjenning av stemmeberettigede.
 2. Godkjenning av innkalling, saksliste og forretningsorden.
 3. Valg av dirigent, referent og 2 protokollunderskrivere.
 4. Årsmelding 2014
 5. Revidert regnskap 2014
 6. Innkomne forslag og saker. Styret vil orientere om arbeidet med planer for NM uka 2016
 7. Kontingent 2015
 8. Budsjett 2015
 9. Organisasjonsplan 2015
 10. Valg: a) Leder og nestleder, b) 2 styremedlemmer og 2 varamedlemmer, c) Øvrige valg i henhold til klubbens organisasjonsplan, d) Representanter til ting og møter i de organisasjoner laget er tilsluttet Nordland orienteringskrets og Bodø Idrettsråd, e)      Valgkomite med leder og 2 medlemmer og 1 varamedlem for neste årsmøte (styrets innstilling)
 11. Avslutning.

Alle medlemmer ønskes velkommen.

For å ha stemmerett må man være fylt 15 år, og hatt gyldig medlemskap i minst 1 måned og ha betalt medlemskontingent for 2014 (NIF’s lov).

Hilsen Styret

Endelig saksliste med saksdokumenter vil være tilgjengelig på idrettslagets hjemmeside www.bodo-orientering.no en uke før årsmøtet.

Share