Klubben har mottatt støtte fra Sparebankstiftelsen

Avisa Nordlands juryen har fordelt midler fra Sparebankstiftelsen til lag og foreninger knyttet til allmennnyttige tiltak rettet mot barn og og ungdom.

Klubben fikk kr 25000 til klubbens Fart-Med-Kart-arbeid og nytt opplæringskart i Langåsen-Maskinisten. Vi takke for tildelingen!

Share