Utsatt Årsmøte i B&OI Allianse torsdag 14.mai 2020

Årsmøtet ble avholdt, med 8 medlemmer til stede.

B&OI friidrett er nå lagt ned som idrettslag, og deres midler er overført allianselaget.

Det ble besluttet å bore etter vann til Skihytta slik at vannforskyvningen blir sikret, og hytta kan leies ut igjen. Kostandene på ca 100 000 skal dekkes av midler overført fra friidrett, samt tilskudd/sponorer.

Bjørn Håvard Stamnes ble valgt som ny leder, mens Bjørn Tore Winther ble valgt inn som ny styremedlem og Geir Moen som vara til styret.

Fra fungerende leder av B&OI Allianseen har vi fått melding om:

Her kan dere lese sakslisten og årsmeldingene for Allianselaget og Skihytta

Her er regnskapene for 2019

Share