Dokumenter fra Årsmøtet 10.februar 2022

Nå er protokollen skrvet og signert, og den kan leses her hvor også alle årsmøtedokumenter er lagt.

Oppdatert innkalling til årsmøtet og alle saksdokumenter: Årsmeldingen til sak 8, Regnskap 2021 tall uten budsjettforslag for 2022 til sak 9 inkl Kontrollkomiteens beretning , og revidert Strategi- og langtidsplan for 2022-2025 til sak 10, forslag til medlemskontigent i 2022 til sak 11, Budsjett 2022 forslag til sak 12 og Organisasjonsplan 2022 til sak 13 og Valgkomiteens innstilling. Årsmøte ble gjennomført på Bodin vgs og det var 19 medlemmer til stede.

Share