«Nærkart med faste poster»- et nytt prosjekt i 2022

Slik ser de faste postene ut i tereng hvor vi har laget opplegg på våre nærkart

Klubben har fått et tilskudd fra Bodø Idrettsråd (kr 50 000) til utvidelse av vårt nåværende tilbud av kart med faste poster. Målet er å utvide dagens tilbud og gi et tilbud til nye utøvergrupper bla bevegelseshemmede. Dette er tråd med Norges Orienteringsforbunds strategi.

I perioden 2012 – 2020 hadde vi et tilbud i turorienteringen, under «Andre poengmuligheter» som vi kalte Lillerunden («barnebarn/ besteforeldre-runden»). Dette var enkle og relativt lett tilgjengelige runder som med dagens terminologi ville blitt kalt «grønne turer».

Kartene som har vært brukt er (år/antall poster): Rensåsen (2012/5), Bodøsjøen (2013/6), Mørkvedlia Idrettspark (2014/6), Bremnes (2015/8), Mørkvedodden (2016/8), Maskinisten (2017/7), Hammarlia (2018/8), Vanntårnet (2019/10), Bestemorstua (2020/9).Kartene ligger i gang-/sykkelavstand fra skoler. Vi har derfor lagt til rette for at kart med inntegnede poster kan skrives ut fra nettstedet «Orientering i Bodøskolen». Vi ser at tilbudet er blitt brukt av skoler.

I alt 9 kart i relativt stor målestokk og med totalt 69 poster. ter. Disse postene står fortsatt ute. De er markert med en stolpe med et posthode, med ei stifteklemme montert på toppen, sl. Postene er nummerert fortløpende 1, 2, 3..på hvert kart  Det har i disse 9 årene vært et minimalt vedlikeholdsbehov, og vi har på lager 33 stk ubenyttede posthoder samt stifteklemmer.

Nå har vi altså fått midler til å utvide tlbudet, derfor søkte vi om prosjektmidler.

I korte trekk omfatter prosjektet i 2022:

* Kartarbeid: Definere terreng egnet for bevegelseshemmede og nykartlegging/kartoppdatering. Aktuelle områder kan være Bratten (nytt kart), Rensåsen, Mørkvedlia idrettspark, Bodøsjøen (museumsområdet/campingplassen), Vågønes med elveparken, området ved Rønvik sykehus, Bestemorenga ol. Dette er områder som også kan nyttes til sprint o-løp.

*Postutsetting: Vi begrenser forløpig antall nye poster til 33 stk jfr disponible posthode. Disse fordeles på nye og «gamle» områder. Dagens postnummerering sløyfes og erstattes med bokstavkoder og QR-koder.Kart-/postdatabase:

*Tilrettelegging for «brukerstyrt» post-/løypepåtegning. Gjerne via NOFs verktøy, hvis mulig?

Klubben vil også få nytte av dette , for eksempel

Fart med kart: Kan lage nye løypetilbud uten markarbeid/postutsetting.

Skoleorientering: Idrettslinja på Bodin vg vil feks kunne skaffe seg pålagt arrangementserfaring gjennom samarbeid grunnskolene om orientering på en «relativt kontrollert positiv måte» som kan gi rekrutteringseffekt.

Turorientering: Vi kan opprettholde Lillerunden som et grønnturtilbud ved gjenbruk av oppleggene fra perioden 2012-2020 og med en viss mulighet for variasjon mhp postvalg.

Stolpejakt: De faste postene kan utstyres med dekaler og inngå i stolpejakt opplegg

Styret og utvalg vil drøfte hvordan dette kan integreres i annet klubbarbeid.

Prosjektet kom i gang etter initiativ fra Bamse, som sammen med Per D. har sørget for utsetting av de faste postene. Bamse og Per D vil også bli sentrale i prosjektet i lag med andre frivillige/pensjonister? Har du lyst til å bidra i prosjektet, så gi styret en tilbakemelding.

(Klubben har også avtalt med Fauske IL o-gruppe, om å sette ut slike faste poster på nærkart ved Vestmyra og Finneid skole, noe vi håper å få til i 2022.)

Share