NNM 2021

Det er nå mulig å melde seg på til NNM i Eventor der fullstending innbydelse ligger. Flott hvis lokale løpere, som er medlemmer av klubben, melder seg på tidlig, ettersom vi også skal sette opp mannskapslister som skal sikre at arrangementet blir bra. For noen vil det kunne bli aktuelt å bidra og samtidig få løpe. Yngre løpere prioriteres til deltakelse. Klubben ønsker å stille med flest mulig løpere, samt gode stafettlag i alle klasser, men noen må være med å arrangere.

Bemanningslisten kommer i nær framtid på hjemmeside og FB.

Share