Over 5000 registrerte stolpejegere i Bodø

I går, 21.7. var det digitalt registrert 5016 stolpejegere, med i alt 146097 stolpebesøk og som gir et gjennomsnitt på 29 stolper per bruker.

Byens mest besøkte stolpe står utenfor Metodistkirken, med stolpene ved Rådhuset og Rensåsen på 2. og 3.plass.

Besøkstall, fordelt på våre kart, viser:

Sentrums mellom 3000-4000

Bodøsjøen 2500-3000

Mørkved 1400-1500

Langåsen/Maskinisten 200-25

Låter 80-110

Kjerringøy sentrum 300-530

Løding, Tverlandet 300-450

Løpsmark/Bremnes  130-230

Besøkstallene er naturligvis avhengig av hvor lenge stolpene har vært tilgjengelige for brukerne. Det fleste kart er gratis, mens Langåsen/Maskinisten og Låter er betalingskart.

Aldersfordeling

Må en kanskje ta med «en klype salt», ettersom brukere står fritt til å fylle inn hva de ønsker som fødselsår mellom 1900 og til og med i år. Det er gledelig at veldig mange barn og ungdommer deltar, jf toppen til høyre:

Besøk pr dato

Antall stolperegistreringer og antall brukere gruppert på dato

Besøk pr ukedag

Antall stolperegistreringer og antall brukere gruppert på ukedag

Share