Tur- og treningskompis!

Onsdag 23.mai og torsdag 24.mai er det klart for Tur- og treningskompis kurs i Bodø.

Kurset er for alle som liker fysisk aktivitet, gjerne er medlem av et idrettslag eller en friluftsforening, og som ønsker å bidra med å gjøre en forskjell for noen som trenger det.

Prosjektet «Tur- og treningskompis» er satt i gang av Nordland Idrettskrets og Forum for Natur og Friluftsliv, i samarbeid med Valnesfjord Helsesportsenter. Prosjektperioden varer fra 2015- juni 2018, og støttes økonomisk av Gjensidige Stiftelsen og Nordland Fylkeskommune.

Målet med prosjektet

Hovedmålet er å legge til rette for gode mestringsopplevelser innen fysisk aktivitet og friluftsliv for de som har en funksjonsnedsettelse eller trenger bistand til å komme seg ut i aktivitet.

Gjennom prosjektet ønsker vi å skape et tettere samarbeid mellom den kommunale støttekontakttjenesten og de frivillige lag og foreninger innenfor fysisk aktivitet og friluftsliv slik at det skal være lettere for en person med et bistandsbehov å bli en del av et aktivitetsmiljø på fritiden.

Ansatt gjennom støttekontaktordningen

Tur- og treningskompisene blir ansatt og mottar timelønn gjennom den enkelte kommunes støttekontakttjeneste – en lovpålagt tjeneste i alle norske kommuner. De fleste kommuner ønsker at man er fylt 18 år for å kunne jobbe i et Tur- og treningskompis-oppdrag, men yngre ungdommer, med interesse for Tur- og treningskompisoppdrag, oppfordres også til å melde seg på kurset.

Selv om prosjektet retter seg mot støttekontaktordningen er kurset også svært relevant for personer som jobber i kommunale omsorgsboliger, avlastningshjem eller ved institusjon for mindreårige asylsøkere.

Tur- og treningskompis kurset

Kurset går over to kvelder, og er en god blanding av både teori- og praksisøkter. Gjennom kurset vil deltagerne få innblikk i temaer som:

– fysisk og psykisk helse

– motivasjon og veiledning

– praktiske aktivitetsøkter

– enkel ernæring og treningslære

– natur og friluftsliv

Gjennom kurset blir også deltagerne kjent med hverandre, med kommunen, og med lokale lag og foreninger, noe som vil gjøre det lettere å knytte kontakt med et miljø der man kan oppleve sosialt fellesskap gjennom aktivitet senere.

Faglig påfyll og veiledning

De som jobber som Tur- og treningskompis får også tilbud om faglig påfyll påfølgende år gjennom kommunenes oppfølgingssamlinger.

Påmelding til e-post: maria.fouad@fnf-nett.no

Frist: 18.mai

Ta kontakt!

Ta kontakt med prosjektleder Maria Fouad, maria.fouad@fnf-nett.no , om du har spørsmål om kurset eller prosjektet, eller gå inn på facebook siden «Tur- og treningskompis Nordland».

Håper å høre fra dere?

Turhilsen fra

Maria Fouad

Prosjektleder i Forum for natur og friluftsliv i Nordland

Prosjektleder for «Tur- og treningskompis» og «Aktiv nær deg»

Tlf: 9527071

Share