Stolpejakt i Bodø?

Styret har diskutert denne muligheten, og deler noe info.

Prosessen for å få det til, vil være at medlemmer ønsker at O-gruppa tar styringen på en slik etablering i Bodø. Vi må velge ett område/kart første året, fortrinnsvis sprintkart som dekker noe av marka.Kostnad for et område/kart med inntil 50 stolpeplasseringer er kr. 25.000,- + mva. Vi får i år dekket denne kostnaden (eks. mva) gjennom midler stiftelsen, Stolpejakten, har fått fra Sparebankstiftelsen DNB. I tillegg har vi mulighet å få dekket inntil 20 kulturstolper maks. kr. 20.000,-

Er det medlemmer som vil jobbe med dette?

Les mer her: 2018-04-26 Stolpejakt

 

Share