Løperbrikke: Anskaffelse, oppbevaring, reklamasjon mv.

postDen enkelte kan kjøpe brikke sjøl direkte fra Idrettsbutikken. Inkludert porto og ordregebyr vil brikken da koste ca 620 kr.

Klubben har valgt en rutine der vi (materialforvalter) kjøper inn brikker for videresalg til medlemmene. Med kvantumsrabatt (ved kjøp av min 10 brikker) og en viss subsidiering fra klubbens side er vår utsalgspris kr 500,-. Det tar i underkant av ei uke fra brikker bestilles hos Idrettsbutikken og til jeg har dem for videresalg. Jeg har nesten alltid med meg brikker for salg på tirsdagsløpene.

Når dere kjøper brikker vil dere få et garantibevis som også forteller hvordan brikken bør oppbevares mellom løpene og hvordan dere skal forholde dere ved reklamasjon. Reklamasjon må den enkelte ordne med sjøl.

Produsenten (Emit) anbefaler at den satsende o-løperen bør bytte brikke etter 5 år. I løp med forhåndsoppsatt startliste («store» løp) vil det være bortimot umulig å få tak i ny brikke uten et vesentlig tidstap (jfr konkurransereglene) om lampa på 0-bukken ikke lyser i startøyeblikket (død brikke). Å satse hele løpet på backup-lappen i en slik situasjon kan være risikabelt.

På tirsdagsløpene er det imidlertid greit å avbryte starten om lampa på 0-bukken ikke lyser (død brikke) og hente en leiebrikke hos arrangøren. Tar arrangøren med en ekstra 0-bukk så vil det være mulig å teste egen brikke før man går til start. Det fins mange eksempler på at brikker har vart i 15 år og vel så det. Produsenten regner med en gjennomsnittlig levetid på ca 10 år. For «tirsdagsløperen» er det derfor bare å utnytte brikken helt ut før ny brikke kjøpes.

Lurer du på brikkens produksjonsdato så står den med små tall ved siden av brikkenummeret. De første to tallene angir år og de to neste angir uke.

Bamse (materialforvalter)

Denne teksten ligger også under Lagshåndboken.

 

Share