Anbefaling om en pause i fritidsaktiviteter for ungdom i ungdoms- og videregående skolealder, fra idag 6.11. tom søndag 15.11. pga smittesituasjonen i Bodø

Klubben har mottatt flg anbefaling via Bodø idrettsråd:

Til alle idrettslag i Bodø kommune,

På pressekonferansen til Bodø kommune kom det følgende anbefalinger angående idretten;

Med bakgrunn i de nye nasjonale retningslinjene, og smittesituasjonen i Bodø kommune anbefales det at ungdom i ungdoms- og videregående skolealder tar en pause fra fritidsaktiviteter i en tidsbegrenset periode. Denne anbefalingen gjelder fra nå til og med søndag 15. november.

Bodø kommune har tillit til at anbefalingen etterleves ettersom den er målrettet mot gruppen hvor det har oppstått smitte den siste uken, og Bodø kommune ønsker alle å komme tilbake til den nye normalsituasjonen igjen.

Med vennlig hilsen

     Hilde Ånneland

      Daglig leder

Share