Saltenkarusell 8 på onsdag 24.juni kl 18 ved Sagelva

Her er det furuskog

Kartet kan lastes ned, og viser hvor mål er og hvor det er mulig å parkere ved RV80 som tidvis er sterkt trafikkert. Etter parkering, følger dere stien fra RV80 og til samlingsplass. O-flagg vil bli hengt ut ved RV80 hvor dere går opp. Oppfordrer til felles kjøring fra byen og indre strøk.

Kartet som skal brukes er laget av Martin Hoset, og det er ennå ikke synfart i terrenget, slik det er detaljer i terrenget som ikke er med på kartet og detaljer på kartet som ikke er i terrenget. Feks vil noen av dere oppleve dette når det gjelder steiner og flomvann på myrer og i noen dumper. Høydekurvene stemmer veldig bra, likeså åpne områder og myrer.

Generelt veldig bra løpbarhet over alt. Det kommer til å gå fort hvis en ikke bommer, og løypelengdene er 6,3 km for A lang, 4,1 km for A mellom, 3,1 km for B, 2,2 km for C og 1,6 km for N.

Dere kommer til å nyte terreng og utsikt, med lydinnslag fra fugler og flomstor Salgelva som ingen trenger å krysse underveis.

Share

Comments are closed.